Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Evaluarea impactului COVID ‐ 19 asupra sectoarelor culturale și creative în țările partenere ale UE


The Assessment of the Impact of COVID‐19 on the Cultural and Creative Sectors in the EU’s Partner Countries, Policy Responses and their Implications for International Cultural Relations
/Cultural Relations Platform ; Pierangelo Isernia ;Alessandro Giovanni Lamonica (DISPOC, University of Siena). -  2021. - 70 p.[Accesat 08.04.2021]


Evaluarea impactului COVID ‐ 19 asupra sectoarelor culturale și creative în țările partenere ale UE, răspunsurile politice și implicațiile acestora pentru relațiile culturale internaționale.

Pandemia COVID-19 a avut un impact profund asupra economiilor, societăților și sistemelor politice din întreaga lume. Nici cultura ca sector și relațiile culturale internaționale nu au fost exceptate. Într-adevăr, caracteristicile sociale, politice și economice ale pandemiei au avut implicații profunde pentru cultură și rolul acesteia în relațiile internaționale.

Platforma de relații culturale a lansat un studiu pentru a analiza și evalua impactul pandemiei globale asupra sectoarelor culturale și creative (SCC) din țările partenere, cele vecine(din Sud și Est), Balcanii de Vest, partenerii strategici, precum și asupra capacității acestora și disponibilitatea de a desfășura relații internaționale.

Studiul oferă dovezi preliminare cu privire la impactul COVID-19 asupra sectoarelor culturale și creative din aceste țări și asupra capacității și disponibilității acestora de a desfășura relații internaționale. Studiul pătrunde în analiza răspunsurilor politice puse în aplicare de către actorii statali și nestatali pentru a limita un astfel de impact.


Studiul este divizat în cinci capitole:

1. O evaluare a impactului COVID-19 asupra Sectoarelor culturale și creative în țările partenere;
2. O analiză a răspunsurilor politice puse în aplicare de către actorii statali și nestatali;
3. Un set de studii de caz care oferă o scurtă prezentare generală a impactului COVID-19 și o descriere a răspunsurilor politice în opt țări: Ucraina, Serbia, Maroc, Tunisia, Statele Unite, Brazilia, China și India;
4. O scurtă analiză a procesului de digitalizare care operează în sectorul cultural din toate țările partenere;
5. O concluzie privind susținerea relațiilor culturale internaționale în timpul epidemiei COVID-19

Platforma de relații culturale
este un proiect finanțat de UE care sprijină relațiile culturale internaționale și cooperarea dintre sectoarele culturale și creative europene și cele globale. Misiunea sa este de a consolida capacitatea UE de a interacționa în mod semnificativ cu diferite audiențe și părți interesate din țările partenere, prin relații culturale consolidate și cooperare culturală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti