Faceți căutări pe acest blog

CoE - e-publicații - Linii directoare privind eficiența și eficacitatea schemelor de asistență juridică în domeniile dreptului civil și administrative

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the efficiency and the effectiveness of legal aid schemes in the areas of civil and administrative law/ European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). - 31 martie 2021. - 5 p.

 [Accesat 1.04.2021]
Disponibil:  https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1a347


Linii directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind eficiența și eficacitatea schemelor de asistență juridică în domeniul dreptului civil și administrativ

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat un set de linii directoare pentru cele 47 de state membre pentru a le ajuta să îmbunătățească funcționarea sistemelor naționale de asistență juridică în domeniile dreptului civil și administrativ.

Comitetul Miniștrilor subliniază importanța instituirii unui sistem de asistență juridică accesibil, eficient, durabil și sigur, care să permită persoanelor să își exercite în mod eficient dreptul de acces la justiție.

Aceste linii directoare, elaborate de Comitetul European pentru Cooperare-Juridică, invită statele membre să ia o serie de măsuri:

- pentru a soluționa rapid litigiile, furnizarea de informații mai complete cu privire la drepturile legale, obligații și măsuri existente, precum și îmbunătățirea accesului la consiliere și asistență juridică (de exemplu, prin ghișeele unice din serviciile publice);

- să asigure calitatea schemelor de asistență juridică și a serviciilor juridice furnizate de furnizorii de asistență juridică (criterii de numire / criterii de angajare, evaluare, coduri deontologice, anchete de satisfacție / sondaje cu grad satisfăcător, măsuri disciplinare etc);

- să examineze resursele solicitantului și probabilitatea unei proceduri judiciare reușite și să îl informeze cu privire la alternativele privind asistența juridică în caz de refuz sau de neeligibilitate;

- în ceea ce privește furnizorii de asistență juridică, se pune accent în special pe distribuția geografică, diversitatea și accesul, în special pentru persoanele vulnerabile.

În cele din urmă, statele membre sunt încurajate să colecteze și să analizeze date pentru a înțelege mai bine nevoile juridice ale populației și modul în care acestea interacționează cu serviciile de asistență juridică.


Mai mult 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti