Faceți căutări pe acest blog

UE-e-publicații - Planul de acțiune pentru democrația europeană

 

Planul de acțiune pentru democrația europeană: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR (COM/2020/790 final). - Bruxelles, 3.12.2020. -  30 p.

[Accesat 14.12.2020]

Disponibil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN

Planul de acțiune pentru democrația europeană prevede măsuri specifice de promovare a unor alegeri libere și corecte și a unei participări democratice puternice, precum și de sprijinire a mass-mediei libere și independente și de combatere a dezinformării.

Prin acest plan de acțiune, Comisia anunță măsuri legislative și nelegislative pe care le va transpune în practică pe parcursul mandatului său și care vor consolida reziliența democrațiilor europene. Aceste măsuri vor viza domeniile în care sistemele noastre democratice și populațiile noastre sunt cele mai vulnerabile.

Vor fi cooptate în acest sens instituțiile UE, guvernele și parlamentele naționale – a căror responsabilitate principală este de a asigura buna funcționare a democrației, precum și alte autorități naționale, partidele politice, mass-media și societatea civilă, precum și platformele online.

În contextul revoluției digitale în plină desfășurare, cetățenii trebuie să își poată face alegerile într-un mediu care permite exprimarea liberă a opiniilor, în care există distincții clare între realitate și ficțiune, iar mass-media și societatea civilă sunt libere și pot participa la o dezbatere deschisă, fără interferențe răuvoitoare. Provocările cu care se confruntă UE nu se opresc la frontierele sale, iar orice acțiune întreprinsă la nivel intern va avea impact pe plan extern.

Planul de acțiune pentru democrația europeană prevede măsuri grupate în jurul a trei piloni principali:
  1. protejarea integrității electorale și promovarea participării democratice, 
  2. consolidarea libertății și a pluralismului mass-mediei și 
  3. combaterea dezinformării. 
Planul de acțiune pune accentul pe punerea la dispoziția cetățenilor și a societății civile a mijloacelor necesare pentru contracararea acestor amenințări.

 Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti