Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Jos mâinile de pe presa liberă: atacurile la mass-media în Europa nu trebuie să devină o normă nouă

Hands off press freedom: attacks on media in Europe must not become a new normal = Jos mâinile de pe presa liberă: atacurile la mass-media în Europa nu trebuie să devină o normă nouă: Raportul anual al organizațiilor partenere
către Platforma Consiliului Europei pentru Promovarea protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor. - Strasbourg, 2020 . - 59 p. [Accesat 2.05.2020].

Disponibil: https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd

Această publicație prezintă evaluarea anuală a amenințărilor la adresa libertății mass-media în statele membre ale Consiliului Europei în 2019, de către organizațiile partenere ale Platformei pentru siguranța jurnaliștilor.  (https://www.coe.int/en/web/media-freedom)

Platforma a fost înființată de Consiliul Europei în 2015, în cooperare cu ONG-uri internaționale proeminente active în domeniul libertății de exprimare și asociații de jurnaliști, pentru a facilita colectarea și diseminarea informațiilor privind amenințările grave la adresa libertății mass-media și siguranța jurnaliștilor din statele membre ale Consiliului Europei.

Platforma permite Consiliului Europei să fie alertat în timp util și sistematic cu privire la aceste amenințări și să ia măsuri prompte și coordonate atunci când este necesar. Obiectivul său este de a îmbunătăți protecția jurnaliștilor, de a aborda mai bine amenințările și violența împotriva profesioniștilor din mass-media și de a spori capacitatea de răspuns în cadrul Consiliului Europei.

Vezi de asemenea 


Secretarul general al Consiliului Europei: Guvernele trebuie să protejeze rolul esențial al jurnaliștilor în domeniul democrației, în special în perioadele de criză

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti