Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Investigarea și urmărirea internațională a cazurilor de corupție și spălare a banilor

Investigating and prosecuting international corruption and money laundering cases:  Training material [online]. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 116 p. [Accesat la 24.02.2017]. 
Disponibil: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Publications/Investigating%20and%20prosecuting%20intnal%20corruption%20cases_EN%20.pdf
Расследование и привлечение к ответственности в рамках борьбы с международной коррупцией и легализацией незаконных доходов Дидактические материалы [онлайн]. Страсбург, 2016. - 138 с. [Дата обращения 24.02.2017]. Режим доступа: 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Publications/Investigating%20and%20prosecuting%20intnal%20corruption%20cases_RU%20.pdfÎn prezent, societatea noastră cu tendinţe expansive de globalizare, se confruntă cu numeroase cazuri de corupţie şi diverse infracţiuni economico-financiare care devin tot mai dificil de depistat şi persecutat. În acest context, Consiliul Europei a elaborat un manual care comprimă numeroase instrumente, procedee şi metode de luptă cu acest fenomen. Această publicaţie privind "Investigarea şi urmărirea penală a cazurilor internaţionale de corupţie şi spălare de bani" vine să ofere susţinere informativă specialiştilor şi celor abilitaţi cu putere de decizie în domeniu, vizând atât aspecte legislative, cât şi practice, referitoare la urmărirea penală a infracţiunilor economice şi financiare.

 


 Acest ghid este produsul unui training regional privind "Implementarea standardelor de depistare, investigare şi incriminare a infracţiunilor economico-financiare" destinat specialiştilor din ţările din cadrul Parteneriatului Estic. Manualul abordează o serie de aspecte esenţiale din domeniu, de la instrumente şi standarde internaţionale, până la subiecte ca organizarea evidenţei electronice, cooperarea la nivel internaţional de investigare şi incriminare, diverse abordări de investigaţie financiară, precum şi mecanisme de confiscare a activelor, noi metode de plată, utilizarea instrumentului Excel, etc. Publicaţia a fost elaborată la Insitutul de Guvernanţă din Basel.

Mai multe publicații ale Consiliului Europei:

M.1.1 CRIMINOLOGIE / CRIMINOLOGY
M.1.2. PENOLOGIE / PENOLOGIE / PENOLOGY  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti