Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Rolul și responsabilitățile primarilor


Roles and responsibilities of mayors and local councillors in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus / Council of Europe/European Union Eastern Partnership Programmatic Co-operation Framework (PCF) 2015-2017. – Council of Europe, 2016. – 131 p.


Reforma auto-administrării locale este o prioritate pentru majoritatea țărilor din regiunea Parteneriatului Estic (PE). Consiliul Europei este un susținător vital al acestor tendințe și sprijină toate guvernele implicate oferindu-le asistență la modificarea cadrului legislativ privind APL, în vederea asigurării compatibilității acestora cu standardele europene relevante, în special cu Carta Europeană a autonomiei locale, și ajutându-le să-și îndepliească angajamentele asumate.

Congresul Autorităților Locale și Regionale este o adunare politică pan-europeană; cei 648 membri (consilieri regionali sau municipali, sau președinți ai autorităților regionale) reprezintă peste 200.000 autorități din cele 47 State membre ale Consiliului Europei. Rolul său principal constă în promovarea democrației locale și regionale, îmbunătățirea administrării locale și regionale, și consolidarea autonomiei autorităților. O atenție specială este acordată punrii în aplicare a principiilor stipulate în Cartă. Congresul încurajează procesele de devoluție și de regionalizare, precum și cooperarea trans-frontalieră între orașe și regiuni; monitorizează situația democrației locale în Statele membre în baza angajamentelor și obligațiilor legale asumate; și în baza constatărilor Congresul adoptă recomandări adresate autorităților naționale pentru ca aceastea să aducă îmbunătățiri întregului sistem de administrare.Acest studiu cu privire la rolul și responsabilitățile primarilor și consilierilor în țările Parteneriatului Estic este un element al Cadrului de Cooperare Programatică al Consiliului Europei și Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic 2015-2017, relatat la Tema V ”Promovarea Guvernării Democratice”, și în special, la programul tematic V.2 ”Consolidarea cadrului instituțional pentru guvernanța locală”, care este împlementat în comun de către Directoratul General II al Consiliului Europei și Congresul. Scopul acestui proiect este de a mobiliza expertiza tehnică și politică, și experiența tuturor beneficiarilor participanți și a țărilor implicate, și a oferi rezultate specifice pentru utilizare comună. 
Studiul își propune să ofere o imagine clară a lacunelor legislative și practice care împiedică implementarea eficientă a responsabilităților primarilor și a consilierilor locali din țările respective, care să fie conforme principiilor democrațiilor locale. Concluziile și recomandările pe care le cuprinde ar putea ajuta la stabilirea unui sistem autonom transparent, veridic și eficient la nivel local în țările PE. Studiul este axat pe nivelul local, cel regional fiind remarcat după caz. Rezultatele studiului și activitățile conexe s-ar putea materializa în: aprofundarea cunoștințelor reprezentanților locali aleși cu privire la standardele europene privind democrația locală și regională și sporirea capacităților de lideri; suficiente resurse umane și angajați calificați; echipament modern și relevant; îmbunătățirea și accelerarea procedurilor; și alte măsuri adecvate.

Un obiectiv specific al acestui studiu este analiza situației curente a rolului și responsabilităților reprezentanților aleși locali din regiunea PE, cu accent pe identificarea barierelor principale care limitează capacitățile acestora de a-și executa rolul și responsabilitățile, dar și propuneri care ar îmbunătăți situația la modul general și în special, pentru fiecare țară implicată.

Structura documentului, constituind studiul principal al proiectului, reprezintă pașii logici făcuți pentru atingerea scopurior planificate. Capitolul 1 oferă o totalizare a obiectivelor acestui studiu și a metodologiei utilizate. Capitolul 2, de la țară la țară, pune în evidență factorii principali care determină executarea rolului și responsabilităților reprezentanților locali aleși din regiunea PE. Capitolul 3 subliniază, pentru fiecare țară, principalele probleme legislative și de implementare care limitează șansele reprezentanților locali aleși de a-și executa responsabilitățile și obligațiile. Cele două capitole finale reprezintă elementele fundamentale ale acestui text - ele fac o totalizare a problemelor potrivit domeniilor identificate și propune soluții: soluții generale valabile pentru întreaga regiune, dar și soluții specifice fiecărei țări, care reflectă circumstanțele locale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti