Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - August 2016327 / E-27,  I - 1269003    
EFREMOV, Valeriu. Structuri. Organizaţii. Politici europene: Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2015. - 64 p.. -  Bibliogr. Bibliogr. : p. 63-64

ISBN: 978-9975-3016-9-5

Lucrarea urmărește  un scop educativ-metodic pentru studenți. Testele în  număr de 265 vor permite ca sudenții să se familiarizeze cu evoluția construcției Europene.

            

331.1 / B - 61 I-1268942
BÎRCĂ, Alic Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană  Alic Bîrcă . ─ Chişinău : ASEM, 2015. - 334 p. : fig., tab.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova

Bibliogr. Bibliogr. : p. 285-307

ISBN: 978-9975-75-764-5

         
 Obiectivele cercetării constau în: abordarea teoretico-conceptuală și multidimensională a principalelor elemente și categorii ce caracterizează MRU; identificarea riscurilor și pericolelor la care sunt supuse organizațiile în cazul aplicării unui management inadecvat al RU; evaluarea comparativă a pieței muncii și a MRU la nivelul Uniunii Europene; evaluarea globală a funcțiunii de RU și a dimensiunilor MRU, precum și implementarea unor elemente inedite în acest domeniu de activitate. Permit îmbogățirea cadrului teoretic și conceptual al MRU, ca rezultat al atragerii unor domenii conexe și al conștientizării relevanței acestora pentru asigurarea durabilității RU în cadrul organizațiilor, în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Recomandările formulate pot fi utilizate de instituțiile guvernamentale responsabile de acest sector de activitate, precum și de organizațiile din Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate și domeniul de activitate.


         
327 / T-36  ,     I-1269003

Teoria și practica integrării europene : Conferință științifică studențească dedicată Zilei Europei / Col. red. : Braga Mihai, Maftei Vitalie; Com. org. : Braga Mihai [Chișinău et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. - 128 p.   Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-45-383-7

Prin tematica foarte variată a alocuțiunilor participanții la conferință și-au făcut publice rezultatele investigațiilor științifice în următoarele subiecte: fundamentul juridic al UE; Tratatul de la Lisabona; Sistemul instituțional al UE; Acordul de asociere încheiat de RM cu UE; Pactul Ribentrop-Molotov și consecințele lui pentru Moldova; Integrarea RM în UE- oportunități, avantaje, beneficii și responsabilități; 25 de ani de reforme economice în RM: realizări, probleme, propuneri; Politicile comunitare în domeniile sociale, relațiilor naționale și externe, demografiei și migrației, relațiilor de piață și inovării, educației și cercetării, culturii, ocrotirii sănătății, infrastructurii și mijloacelor de comunicație, securității energetice, securității alimentare, securității colective, ecologiei ș.a.; Valorile democratice ale UE – catalizatorul dezvoltării; Căile de modernizare a RM pentru a trece de la Acordul de asociere la Acordul de aderare: obiective, provocări, divergențe și soluții de depășire a impedimentelor; Integrarea RM în UE – o necesitate stringentă și o șansă pentru un viitor prosper; Republica Moldova – stat european: așezare geografică, geopolitică, declaraţii, angajamente și probleme; Istorii de succes ale statelor membre ale UE; Filosofia integrării europene; Calea cea mai rapidă a RM spre UE – unirea cu România?, dar și alte subiecte de interes major pentru RM.
             


061.3 / P-47  IV-54989
          

Atelierul 1 : Științe politice ; Atelierul 2 : Științe juridice ; Atelierul 3 : Științe economice . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015
478 p. : il., tab., scheme.

Bibliogr. Bibliogr. ascunsă

ISBN: 978-9975-914-99-4

În: Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015. / com. șt. : Ioan-Aurel Pop, ...[et al.]; com. org. : Oleg Bercu [et al.]. ─ Cahul[sn], 2015, vol.


061.3 / P-47   , IV-54991

Atelierul 4 : Științe exacte și inginerești ; Atelierul 5 : Științe pedagogice și psihologice ; Atelierul 6 : Științe istorice și științe sociale ; Atelierul 7 : Științe filologice : limba și literatura română ; Atelierul 8 : Științe filologice : limbi moderne . Vol. 2 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015

În Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015. / com. șt. : Ioan-Aurel Pop, ...[et al.]; com. org. : Oleg Bercu [et al.]. ─ Cahul[sn], 2015, vol.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti