Faceți căutări pe acest blog

Colecţii CoE: M.7.1.Drept constituţionalM.7.1  ŞTIINŢA ŞI TEHNICA DEMOCRAŢIEI / SCIENCE ET TECHNIQUE DE LA DEMOCRATIE / SCIENCE AND TECHNIQUE OF DEMOCRACY

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

M.7.1/2014 The right to free elections / Yannick Lecuyer. - Strasbourg: Council of Europe, 2014. - 135 p. - 978-92-871-7912-8.

M.7.1/047 Blasphemy, insult and hatred: Finding answers in a democratic society / Venice Commission. – Strasbourg: Council of Europe, 2010. – 313 p. - 92-871-6678-4. – (Science and technique of democracy, No.47).

M.7.1/043 The preconditions for a democratic election / Venice Commission. – Strasbourg: Council of Europe, 2006. – 100 p. - 92-871-6011-2. – (Science and technique of democracy, No.43).

M.7.1/042 The status of international treaties on human rights / Venice Commission. – Strasbourg: Council of Europe, 2006. – 225 p. - 978-92-871-6013-9. – (Science and technique of democracy, No.42).


M.7.1/041 Organisation of elections by an impartial body / Venice Commission. – Strasbourg:
Council of Europe, 2006. – 60 p. - 92-871-6010-4. – (Science and technique of democracy, No. 41).

M.7.1/040 Evaluation of fifteen years of constitutional practice in central and eastern Europe / Venice Commission. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 96 p. - 92-871-5908-4. – (Science and technique of democracy, no. 40).

M.7.1/039 European standards of electoral law in contemporary constitutionalism / Venice Commission. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. - 165 p. – 9287159106. - (Science and technique of democracy, no. 39).

M.7.1/039 Les standards européens du droits électoral dans le constitutionnalisme européen / Commission de Venise. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2005. – 169 p. - 92-871-5909-2. – (Science et technique de la démocratie, n° 39).

M.7.1/037 European and US constitutionalism / G.Nolte (Editor); European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. - 254 p. – 9287157138. - (Science and technique of democracy, no. 37).

M.7.1/035 The resolution of conflicts between the central state and entities with legislative power by the Constitutional Court = La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées d’un pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle / European Commission for Democracy through Law = Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg: Council of Europe, 2003. - 92-871-5379-5. – (Science and technique of democracy, no. 35 = Science et technique de la démocratie, n° 35).

M.7.1/035 Constitutional courts and European integration / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. - 205 p. – 9287157006. - (Science and technique of democracy, no. 36).

M.7.1/034 Code of good practice in electoral matters : Guidelines and explanatory report / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2003. - 46 p. – 9287151911. - (Science and technique of democracy, no. 34).

M.7.1/034 Code de bonne conduite en matiere electorale: Lignes directrices et rapport explicatif / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2003. – 48 p. - 92 871 51903. – (Science et technique de la democratie, n° 34).

M.7.1/034 Codul bunelor practici în materie electorală: Linii directoare şi raport explicativ / Comisia europeană pentru democraţie prin Drept. – Chişinău: Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova, 2002. – 34 p.

M.7.1/034 Свод рекомендуемых норм при проведении выборов: Руководящие принципы при проведении выборов / Венецианская Комиссия. – Страсбург, 2002. – 65 с.

M.7.1/033 Democracy, Rule of Law and Foreign Policy = Democratie, Etat de droit et politique etrangere / European Commission for Democracy through Law = Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg: Council of Europe, 2003. - 92-871-5138-5. – (Science and technique of democracy, no. 33 = Science et technique de la démocratie, n° 33).

M.7.1/032 The protection of national minorities by their kin-state = La protection des minorites nationales par leur Etat-parent / European Commission for Democracy through Law = Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. -92-871-5082-6. – (Science and technique of democracy, no. 32 = Science et technique de la démocratie, n° 32).

M.7.1/031 Constitutional implications of accession to the European Union = Les implications constitutionnelles de l’adhesion a l’Union europeenne / European Commission for Democracy through Law = Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg: Council of Europe, 2002. - 143 p. – 9287150427. - (Science and technique of democracy, no. 29 = Science et technique de la democratie, n° 31).

M.7.1/030 Integration europeenne et droit constitutionnel / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002. – 205 p. - 92 871 48252. – (Science et technique de la democratie, n° 30).

M.7.1/029 Societies in conflict : the contribution of law and democracy to conflict resolution = Societes en conflit : la contribution du droit et de la democratie au reglement des conflits / European Commission for Democracy through Law = Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg: Council of Europe, 2000. - 162 p. – 9287142971. - (Science and technique of democracy, no. 29 = Science et technique de la democratie, n° 29).

M.7.1/028 The right to a fair trial / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2000. - 162 p. – 9287142971. - (Science and technique of democracy, no. 28).

M.7.1/028 Le droit a un process equitable / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2000. – 167 p. - 92 871 42963. – (Science et technique de la democratie, n° 28).

M.7.1/027 Federal and regional states in the perspective of European integration / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 1999. - 144 p. – 9287141304. - (Science and technique of democracy, no. 27).

M.7.1/027 L’Etat federal et regional dans la perspective de l’integration europeenne / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1999. – 156 p. - 92 871 41290. – (Science et technique de la democratie, n° 27).

M.7.1/024 Law and foreign policy / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 1998. - 180 p. – 9287138117. - (Science and technique of democracy, no. 24).

M.7.1/024 Droit et politique étrangère / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1998. – 187 p. - 92 871 38109. – (Science et technique de la democratie, n° 24).

M.7.1/023 Consequences of state succession for nationality / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 1998. - 110 p. – 9287138095. - (Science and technique of democracy, no. 23).

M.7.1/023 Incidences de la succession de l’Etat sur la nationalite / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1998. – 111 p. - 92 871 38087. – (Science et technique de la democratie, n° 23).

M.7.1/020 The composition of constitutional courts / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 1997. - 111 p. – 9287135037. - (Science and technique of democracy, no. 20).

M.7.1/020 La composition des cours constitutionnelles / Commission Europeenne Pour La Democratie Par Le Droit. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1997. – 128 p. - 92 871 3502 9. – (Science et technique de la democratie, n° 20).

M.7.1/019 Federal and regional states / European Commission for Democracy through Law. – Strasbourg: Council of Europe, 1997. - 66 p. – 92 871 3501 0. - (Science and technique of democracy, no. 19).

M.7.1/019 L’Etat federal et regional / Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1997. – 68 p. - 92 871 3500 2. – (Science et technique de la democratie, n° 19).

M.7.1/012 Emergency powers / European Commission for Democracy through Law. – Strasbourg: Council of Europe, 1995. - 23 p. - 92‑871‑2875‑8. - (Science and technique of democracy, no. 12).

M.7.1/012 Les pouvoirs d'exception / Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 26 p. - 92‑871‑2874‑X. – (Science et technique de la démocratie, n° 12).

M.7.1/009 La protection des minorités / Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1994. – 445 p. - 92‑871‑2646‑1. – (Science et technique de la démocratie, n° 9).

M.7.1/009 The protection of minorities / European Commission for Democracy through Law. – Strasbourg: Council of Europe, 1994. - 437 p. - 92‑871‑2647‑X. – (Science and technique of democracy, no. 9).

M.7.1/008 Constitutional aspects of the transition to a market economy : Collected documents /European Commission for Democracy through Law. – Strasbourg: Council of Europe, 1994. - 256 p. - 92‑871‑2626‑7. – (Science and technique of democracy, no. 8).

M.7.1/008 Les aspects constitutionnels de la transition vers une économie de marché / Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1994. – 267 p. - 92‑871‑2625‑9. – (Science et technique de la démocratie, n° 8).

M.7.1/006  Взаимоотношения между международным правом и внутренним законодательством / Константин Экономидес; Европейская Комиссия за демократию через право. - Страсбург, Совет Европы, 1994. - 30 с. - (Наука и техника демократии, № 6).

M.7.1/006 The relationship between international and domestic law / Economides, C.; European Commission for Democracy through Law . – Strasbourg: Council of Europe, 1993. – 23 p. - 92‑871‑2435‑3. – (Science and technique of democracy, no. 6).

M.7.1/006 Les rapports entre le droit international et le droit interne / Economides, C. ; Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1993. – 24 p. - 92‑871‑2434‑5. – (Science et technique de la démocratie, n° 6).

M.1.7/002 Модели конституционной юрисдикции / Гельмут Штайнбергер: Европейская Комиссия за демократию через право. - Страсбург, Совет Европы, 1994. - 51 с. - (Наука и техника демократии, № 2).

M.7.1/002 Models of constitutional jurisdiction / Steinberger, H.; European Commission for Democracy through Law. – Strasbourg: Council of Europe,1993. – 45 p. - 92‑871‑2414‑0. – (Science and technique of democracy, no. 2).

M.7.1/002 Modeles de juridiction constitutionnelle / Steinberger, H. ; Commission europeenne pour la democratie par le droit. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1993. – 49 p. - 92‑871‑2413‑2. – (Science et technique de la démocratie, n° 2).

Înapoi la Colecţiile Consiliului Europei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti