Faceți căutări pe acest blog

CoE-UE e-publicaţii 2016: Manual de drept european privind accesul la justiţie

Handbook on European law relating to access to justice / European Union Agency for Fundamental Rights; Council of Europe, 2016. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 220 p.

Manuel de droit européen en matière d'accès à la justice / Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; Conseil de l’Europe. - Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2016. - 240 p.


Manualul de drept european privind accesul la justiţie a fost publicat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA).
Accesul la justiţie este un element important al Statului de drept. El permite indivizilor să se protejeze împotriva oricăror atentate la drepturile lor, să introducă recursuri împotriva fraudelor civile, să tragă la răspundere autorităţile executive  şi să se apere în cadrul procedurilor penale.

“Accesul la justiţie nu este doar un drept în sine, dar este totodată un element cheie pentru concretizarea altor drepturi fundamentale”, a afirmat Directorul FRA, Michael O’Flaherty. “Acest manual constituie pentru practicienii din domeniul dreptului o sursă esenţială în această materie care să-i ajute la apărarea activă a tuturor persoanelor care întîmpină dificultăţi atunci când doresc să-şi exercite pe deplin şi efectiv dreptul de acces la justiţie”.“Acest manual prezintă un rezumat al principiilor-cheie ale accesului la justiţie, şi are la bază un set vast de drept european şi jurisprudenţă”, explică Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi. “Aceste informaţii, uşor de utilizat, cu privire la principalele norme europene vor ajuta într-o măsură mare practicienii să urmărească ca toţi cei care doresc să-şi valorifice drepturile beneficiază de o susţinere adecvată, de un proces echitabil şi de un acces la recurs efectiv”.

Manualul de drept european în materie de acces la justiţie este un ghid practic şi complet relativ la dreptul european în acest domeniu. El vizează sensibilizarea şi ameliorarea cunoştinţelor privind normele pertinente elaborate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, în special prin intermediul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii europene a Drepturilor Omului.

Publicaţia îşi propune să ajute judecătorii, procurorii şi practicienii implicaţi în litigii în Statele membre ale UE şi Consiliului Europei în ceea ce priveşte întrebările juridice legate de accesul la justiţie. De asemenea, el va fi util şi organizaţiilor neguvernamentale şi altor organizaţii care ajută indivizii să aibă acces la justiţie.

Această publicaţie este axată, la general, pe dreptul civil şi penal. Ea cuprinde subiecte care se referă la dreptul unei persoane de a-şi vedea cauza examinată în mod public şi echitabil de către un tribunal independent şi imparţial, la asistenţa juridică, la dreptul de a fi consultat, apărat şi reprezentat, la dreptul la un recurs efectiv, la durata proceselor, precum şi alte aspecte ale accesului la justiţie. De asemenea, ea examinează accesul la justiţie în diferite domenii: victime ale infracţiunii, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie sau reţinute, dreptul mediului, şi justiţia on line.

Manualul este disponibil în engleză şi franceză, dar este prevăzută publicarea lui şi în alte limbi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti