Faceți căutări pe acest blog

UE: intrari noi - Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”(iunie 2016)

Centrul pentru Studii Europene „Wilfried Martens” este o fundatie politică la nivel european al Partidului Popular European și un think-tank al UE. În 2007, PPE a creat Centrul pentru Studii Europene (CES), ca fundatia sa oficiala / think tank  În 2014, think tank a fost redenumit în onoarea fondatorului său Wilfried Martens, fiind acum "Centrul Martens Wilfried pentru Studii Europene".

. Centrul pentru Studii Europene „Wilfried Martens”,contribuie la formularea politicilor publice ale UE
și naționale .  Centru elaborează studii de cercetare și cărți, buletine electronice, sinteze de politici. Prin publicaţiile sale, conferințe, și site-ul web, Centrul oferă o platformă de discuții între experți, politicieni, factorii de decizie și publicul european


 

327.7 / E -90   II-708494

descarcati
EU Policies : an Overview : From decision-making to implementation=Politicile UE: o privire de ansamblu: De la luarea deciziei  pana la de punerea în aplicare / Rudolf W. Strohmeier and Ingrid Habets (eds.) . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 485 p.
 Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
 ISBN: 319782930632308

 Această carte conține 16 capitole referitoare la diferitele politici ale UE, de la subiecte financiare la probleme de justiție și de politică externă. Aceasta oferă o privire de ansamblu și în profunzime a eforturilor UE și statelor membre  de a colabora în problemele care ne privesc pe noi toți, peste granițele statelor membre
004 / H -79      II-708491
descarcati


HOPIA, Henna. Dawn of the Drones: Europe's Security Response to the Cyber Age =Apariţia Dronelor: Răspunsul de securitate al Europei pentru epoca Cyber/ Henna Hopia . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 78 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 69-77

ISBN: 978-2-930632-37-7

Această lucrare de cercetare analizează două tehnologii moderne de provocare a problemelor militare, care sunt utilizate tot mai frecvent: sistemele de aeronave pilotate de la distanță (RPA) și atacurile cibernetice.

 
327 /F – 90.     II-708493

descarcati
FREUDENSTEIN, Roland; SPECK, Ulrich. The Renaissance of the West  : How Europe and America can shape up in confronting Putin's Russia=Renașterea Vestului : Cum Europa și America se pot modela  pentru Confruntarea cu Rusia lui Putin / Roland Freudenstein and Ulrich Speck . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 44 p.

Bibliogr. Bibliogr. : p. 43-44

ISBN: 978-2-930632-36-0

UE ca organizație trebuie să devină mai puternică din punct de vedere economic, pentru a raționaliza structurile sale de luare a deciziilor și de a îmbunătăți politica de securitate și apărare în timp ce are loc intensificarea legăturilor cu NATO. Ea trebuie să reformeze politica de vecinătate estică și de reducere a dependenței energetice față de Rusia. Membrii NATO vor trebui să crească cheltuielile de apărare, structurile de reformă și să găsească noi răspunsuri la provocarea războiului hibrid. Statele membre ale UE vor trebui, de asemenea, să găsească răspunsuri la propaganda și războiul informaţional rusesc în creștere.
 

327.4 / S-19    III-125314


SAMADASHVILI, Salome Building a Lifeline for Freedom : Eastern Partnership 2.0=Un colac de salvare pentru libertate: Parteneriatul Estic 2.0  / Salome Samadashvili . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 64 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 60-64

ISBN: 978-2-930632-34-6

Acest document analizează modul în care Parteneriatul Estic poate realiza transformarea dorită concentrându-se pe sprijinirea democrației și consolidarea Alegerii Europene a cetățenilor din țările Parteneriatului estic

Publicația susține că, în scopul de a realiza transformările dorite în viitor, PE are nevoie de un nou început, cu accent pe diverși actori și metode. Un eșec al PE in atingerea obiectivelor sale ar putea priva viitoarea generație de georgieni, moldoveni, ucraineni și alți cetateni din țările Parteneriatului estic de oportunitatea pentru o viață mai bună – iar UE de șansa de a construi un cerc de prieteni la frontierele sale estice 


 327 / C - 80    III-125313
descarcati
CORNELL, Svante E. Getting Georgia Right  / Svante Cornell . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 68 p.

Bibliogr. Bibliogr. : p. 63-66

ISBN: 978-2-930632-31-5

Această lucrare de cercetare analizează realizările și neajunsurile erei numită Revoluța trandafirilor precum și, influența Rusiei asupra evoluţiei Georgiei pe calea integrării europene și consolidării democrației.

 


 
327.5 / M-79   III-125309


HOPIA, Henna Breaking Down the Walls : improving EU-NATO relations =
Căderea zidurilor: îmbunătățirea relațiilor UE-NATO / Henna Hopia . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. -  63 p. : scheme.

Disponibil la :https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/improving-eu-nato-relations.pdf
Bibliogr. Bibliogr. : p. 54-62

ISBN: 978-2-930632-27-8

Europa trebuie să utilizeze atît punctele forte ale UE, cât și ale NATO ca să răspundă în mod eficient la tot mai diverse amenințări care necesită eforturi colective. Toate statele membre ale UE, dar şi organizațiile însele trebuie să ia acum responsabilitatea și să pună capăt competiției inutile între UE și NATO, care subminează securitatea europeană         
 330.3  III-125311

descarcati
PAPAIOANNOU, Elias  Trust(ing) in Europe?: How increased social capital can contribute to economic development= Increderea în Europa? Cum creşterea capitalului social poate contribui la dezvoltarea economică
/ Elias Papaioannou . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013
130 p. : tab., scheme.

Bibliogr. Bibliogr. : p. 119-130
 ISBN: 978-2-930632-28-5

 Mesajul cheie este că, deoarece încrederea și capitalul social contează în mod esențial pentru dezvoltarea economică și instituțională, țările trebuie să monitorizeze atât evoluțiile îndeaproape și să urmărească politici care cultivă capitalul social civic. Având în vedere inerția puternică, schimbarea credințelor oamenilor și promovarea angajamentului civic nu va avea loc peste noapte. Politicile specifice pot crește spiritul civil și  promova în mod considerabil capitalul social. În primul rând, promovarea educației pare esențială deoarece un nivel mai ridicat de educație cultivă capital social.

331.5 / D - 10 II-708492

descarcati
DREA, Eoin; MUREȘAN, Siegfried. It's Our Job: Reforming Europe's labour markets=Datoria noastră: reformarea
 piețelor muncii din Europa/ Eoin Drea and Siegfried Mureşan . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 94 p.

 Bibliogr. Bibliogr. : p. 85-91

ISBN: 978-2-930632-38-4

Aceasta cercetare, pe baza unei analize a șase state membre, oferă un set de recomandări menite să reflecte caracteristicile actuale ale piețelor forței de muncă din UE.

           
 336.1 / K – 70,           III-125310
         
descarcati
 LEV, Galina; MATTHES, Jürgen. Smart Fiscal Consolidation : A strategy for achieving sustainable public finances and growth=Consolidarea fiscală inteligentă: O strategie de realizare a finanțelor publice durabile și a creșterii / Galina Kolev and Jürgen Matthes . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 115 p. : scheme.
 Bibliogr. Bibliogr. : p. 92-109

ISBN: 978-2-930632-29-2

 Principala parte a studiului evaluează impactul măsurilor de consolidare individuală și al reformei fiscale asupra succesului consolidat, asupra creșterii economice (pe termen lung și scurt), precum și asupra echităţii sociale.

 
338.2 / S -11   III-125312

descarcati
SABATO, Sebastiano; NATALI, David; BARBIER, Cécile. A model for implementing sustainable and qualitative growth in the EU=Un model pentru punerea în aplicare a unei creșteri durabile și calitative în UE / Sebastiano Sabato, David Natali and Cécile Barbier . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 78 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 64-75

ISBN: 978-2-930632-33-9

Această lucrare definește un model de creștere durabilă și calitativă (SQG) în UE și cuprinde întrebări, dacă măsurile de guvernanță economică și socială existente la nivelul UE sunt în concordanță cu această abordare mai largă pentru construirea unui mod de creștere durabilă  620.9 / B - 92  II-708490

descarcati
BUCHAN, David Refuelling Europe: A Roadmap for Completing the Single Energy Market= Alimentarea Europei: O foaie de parcurs pentru finalizarea pieței unice a energiei / David Buchan . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 58 p.
 Bibliogr. Bibliogr. : p. 55-58
 ISBN: 978-2-930632-35-3
       
 Aceasta cercetare scoate în evidență faptul că integrarea pieței interne unice a energiei ar trebui să fie în continuare principalul instrument al UE de a ajunge la cele trei obiective de competitivitate a costurilor, de securitate și de reducere a emisiilor.Opening the Door? : Immigration and Integration in the European Union / Vít Novotný . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2012. - 526 p. : tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 525-526ISBN: 978-2-930632-11-7

           
From Reformto Growth: Managing the Economic Crisis in Europe  / Editor : Vít Novotný . ─ Delft : Centre for European Studies, 2013. -  543 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 533-535  ISBN: 978-90-5972-751-9

Vă puteţi familiariza cu aceste publicatii  in spatiul holului de la etajul 3 langa CPESC


                Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti