Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii_2016: ECRI: Recomandarea de politică generală nr. 16


ECRI General Policy Recommendation No. 16 on safeguarding irregularly present migrants from discrimination, adopted on 16 march 2016 / European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). – Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 30 p.

Recommandation de politique générale n° 16 de l’ECRI sur la protection des migrants en situation irrégulière contre la discrimination, adoptée le 16 mars 2016 / Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI). Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. – 32 p. 


În această recomandare, publicată la 10 mai 2016, ECRI menţionează că sunt necesare paravane de protecţie pentru a evita ca migranţii ilegali să fie privaţi de drepturile lor fundamentale din cauza comunicării datelor cu caracter personal.

Pentru a preveni ca actorii din sectorul privat şi public să poată efectiv lipsi migranţii de drepturilor lor fundamentale, ar trebui de interzis furnizorilor de servicii sociale să comunice datele cu caracter personal ale migranţilor ilegali serviciilor de imigrare, menţionează organul anti-discriminare al Consiliului Europei într-o nouă recomandare de politică generală adresată guvernelor europene.

Prin această recomandare publicată recent, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) îşi propune să ajute Statele la soluţionarea problemei urgente a discriminării faţă de persoanele – femei, bărbaţi şi copii – care nu, sau nu mai, îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia naţională pentru a intra sau a se afla într-un Stat membru al Consiliului Europei.

“Toţi migranţii, inclusiv cei aflaţi în situaţie ilegală, beneficiază de drepturi fundamentale care trebuie să le fie garantate, în drept şi în fapt, fără discriminare, atunci când se află pe teritoriul Statelor membre”, a precizat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. “Persoanele trebuie să fie tratate ca fiinţe umane, independent de statutul lor juridic.”

RPG are scopul de a soluţiona o problemă urgentă de discriminare care prejudiciază grav un număr mare de migranţi afalaţi în situaţie ilegală în Statele membre ale Consiliului Europei. Ea abordează în exclusivitate problema accesului tuturor persoanelor care aparţin acestui grup deosebit de vulnerabil la drepturil eomului garantate de instrumentele internaţionale relative la aceste drepturi, în special în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, locuinţa, securitatea şi asistenţa socială, protecţia muncii şi accesul la justiţie, atunci când acestea se află sub jurisdicţia unui Stat membru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti