Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Mai 2016339.9 / T-76    II-707993
TORNEA, Ion. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE la un an de la semnare / Ion Tornea . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2015. - 44 p. : tab. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").


ZLSAC oferă noi oportunităţi pentru producătorii şi exportatorii din R. Moldova, însă materializarea acestora va depinde de abilitatea companiilor moldoveneşti de a face faţă competiţiei produselor din UE atât pe piaţa europeană, cât şi pe cea internă. Reformele anti-corupţie şi administrative; fortifi carea capacităţilor instituţiilor; asigurarea stabilităţii politicilor sectoriale şi de reglementare a mediului de afaceri, respectarea transparenţei; asigurarea liberei concurenţe şi facilitarea comerţului sunt unele dintre elementele cruciale pentru a putea benefi cia pe deplin de ZLSAC. Cât de bine a reuşit Moldova să valorifice oportunităţile oferite de ZLSAC la 1 an de la semnarea AA, in condiţiile descrise, autorii incearca să elucideze în analiza ce urmează.

La fel lucrarea de faţă va încerca să dezvăluie care sunt provocările vocările majore pentru autorităţi şi mediul de afaceri local în valorifi carea oportunităţilor oferite de ZLSAC, dar şi care sunt domeniile primordiale de intervenţie pentru ca Moldova să poată benefi cia din plin de perspectivele oferite de ZLSAC 
         
           
327 / Ц-83  ,  II-707999
 
ЦУГУЙ, Эдуард Европейский Союз - Республика Молдова : Политическая ассоциация и экономическая интеграция  : Руководство-информация / Эдуард Цугуй . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015 ] 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

Bibliogr. Bibliogr.: p. 27-28

                         
           
            331.5 / R-79    I-1267899

ROŞCA, Petru; STANA, George. Migrația internațională a forței de muncă: Monografie / Roșca Petru, Stana George . ─ Chişinău : [s.n.] , 2015. - 363 p
Antetitlu : Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Bibliogr. Bibliogr.: p. 308-328
ISBN: 978-9975-56-212-6

Scopul prezentului studiu constă în studierea procesului migraţiei forţei de muncă privit prin prisma cooperării României cu alte state din Uniunea Europeană, dată fiind ambiguitatea interpretării conceptului; monitorizarea condiţiilor şi factorilor de influenţă asupra migraţiei forţei de muncă, a componentelor de bază ale modului de viaţă, din ce în ce mai grea, datorată în mare parte recesiunii economice, a structurii socio- demografice, socioprofesionale, precum şi evidenţierea laturilor problematice ale modului de trai; a legităţilor şi tendinţelor ce se prefigurează în noile condiţii social-economice
336.7 / C - 68 III-125113

COJOCARU, Camelia Mariana. Plăţi şi operaţiuni bancare / Camelia Mariana Cojocaru . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 156 p. : fig.. - Bibliogr. Bibliogr. : 149-156 p.

ISBN: 978-606-16-0632-0


În această lucrare sunt aduse în prim-plan evoluţiile recente ale funcţiunii de operaţiuni şi ale sistemelor de plăţi din Europa şi România.341.2 / O -28  IV-54492

OEHLER-ŞINCAI, Iulia Monica. Poziţionarea UE în realitatea economică şi geopolitică : Antologie de reflecţii şi studii de caz privind noua ordine economică mondială / Iulia Monica Oehler-Şincai . ─ București : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015
300 p. : diagr., tab.. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 279-300

ISBN: 978-606-16-0663-4Pe parcursul celor cinci capitole în jurul cărora este structurată lucrarea, autoarea ne invită să o însoţim într-o amplă incursiune în realităţile economice (şi nu numai) din lumea contemporană prin prisma UE şi reuşeşte să realizeze o minuţioasă diagnoză a modului în care se raportează UE la actualul context economic şi geopolitic global şi, respectiv, la cel care se conturează în viitor.  


 339.9 / U-50   IV-54607

           
Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre (2015; Chișinău)

 Materialele Conferinței Naționale cu Participare Internațională ”Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre [Text tipărit] / Com. șt. : Președinte : Iurie Sedlețchi [et al.]; Com. org. : Preș. Șargu Lilia [et al.] . ─ Chişinau : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2015
173, 1 p. : graf., tab.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

Org. de Fac. Drept și Fac. Științe Economice
 Antetitlu : Univ. de Studii Europene din Moldova


ISBN: 978-9975-3041-2-2


 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti