Faceți căutări pe acest blog

Premiul Naţional GALEX a încurajat acţiunile de promovare a valorilor europene în Republica Moldova

Biblioteca Naţională a fost vizitată, la 20 mai 2016,  de şeful Oficiului CoE în Rep. Moldova, dl Jose Louis Herrero, laureat al Premiului Naţional GALEX ediţia 2016, în nominalizarea pentru cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor. 

Directorul General al BNRM, dna Elena Pintilei, a înmânat Premiul GALEX dlui Herrero şi a menţionat importanţa prezenţei Consiliului Europei în Rep. Moldova şi consolidării Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare al BNRM. La rândul său, oficialul european a mulţumit pentru distincţia acordată atribuind-o întregii echipe a Oficiului CoE la Chişinău. În cadrul întrevederii au fost abordate perspective de colaborare în domeniul promovării valorilor europene, în special prin asigurarea accesului publicului la publicaţiile Consiliului Europei, atât în format tipărit, cât  şi în format electronic.Dl Jose Louis Herrero, Şeful Oficiului CoE la Chişinău, şi adjunctul său, dl Ghenadie Barbă, au vizitat sala de lectură a Centurlui Pro-European de Servicii şi Comunicare, în contextul posibilităţii organizării unor evenimente cu tematică europeană.

CONTEXT


Cea de-a VI-a ediţie a Galei Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX, institut de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova "Alexe Rău" şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova s-a desfăşurat tradiţional, la 21 aprilie 2016, în ajunul celebrării Zilei Bibliotecarului. Premiile Naţionale GALEX reflectând o nouă vizine asupra strategiilor relaţionale ale bibliotecii cu societatea, au fost decernate într-o serie de nominalizări, de care s-au învrednicit persoane care pe parcursul anului 2015 au contribuit seminificativ la promovarea cărţii şi imaginii bibliotecii în societate, dar şi la promovarea valorilor europene, în contextul în care Anul Bibliologic 2015 a fost declarat An al promovării valorilor europene..


CEL AI BUN OM POLITIC SUSŢINĂTOR AL BIBLOTECILOR                                                   

Jose Luis HERRERO,
Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău


În Republica Moldova Dl Herrero este vocea celei mai importante organizaţii europene, care reuneşte 820 milioane de locuitori. El asigură conexiunea politică şi diplomatică între Chişinău şi Strasbourg şi monitorizează orice pas al ţării noastre pe calea integrării europene. Susţine iniţiative democratice naţionale, promovează standardele europene şi consideră că tinerii sunt forţa care poate schimba lucrurile în ţară. A contribuit la îmbogăţirea colecţiei Bibliotecii Naţionale cu un lot impunător de carte care cuprinde cele mai valoroase publicaţii ale Consiliul Europei în domeniul culturii, educației și tineretului şi a încurajat tinerii să le utilizeze și să se implice cât mai activ în transformarea societății noastre în una cu-adevărat democratică, bazată pe valorile promovate de Consiliul Europei: democrația, drepturile omului și statul de drept.


CEL MAI BUN SUSŢINĂTOR AL POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR DE VALORIFICARE A MOŞTENIRII CULTURALE SCRISE ŞI IMPRIMATE ÎN BIBLIOTECILE DIN MOLDOVA

Lilia SNEGUREAC,
Președinte al Centrului de Resurse ”Dialog Pro”,
secretar al Platformei Societății Civile ”Pentru Europa”Discipolii Dnei Snegureac activează în toate colţurile ţării şi până în prezent o apreciază înalt pentru calităţile sale omeneşti şi profesionale. Deşi de mult timp a depăşit cadrul profesional, continuă să se implice activ în susţinerea bibliotecilor şi a consolidării rolului bibliotecarilor în comunitate. Este preşedintele unei Asociaţiei Obşteşti înalt apreciată în mediul asociativ şi datorită parteneriatului stabilit cu Biblioteca Naţională, publicul are acces la peste 5 000 de publicaţii ale Consliului Europei, prezente în colecţiile Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare, iar bibliotecarii din teritoriu, prin activităţi comune ale Asociaţiei cu Centrul Pro-European, sunt încurajaţi să disemineze standardele şi politicile europene la nivel local şi să se alineze valorilor europene. 


CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC                                                                            
Elena CARAUŞ, Natalia GULCO,
Echipa proiectului "Promovarea valorilor europene în comunitatea bibliotecară",
specialişti principali la Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare al BNRM

Echipa, care a lucrat la Promovarea valorilor Europene în comunitatea bibliotecară a adus o contribuţie semnificativă în realizarea obiectivelor Anului Bibliologic 2015 - Anul Promovării Valorilor Europene şi sensibilizării comunităţii bibliotecare faţă de importanţa punerii în aplicare a valorilor promovate de Consiliul Europei şi Uniunea Europeană: democraţia, drepturile omului şi statul de drept şi pentru informarea publicului despre beneficiile integrării europene a Republicii Moldova şi instrumentele cu privire la cetăţenia democratică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti