Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi & E_publicaţii: 2016: Drepturile omului_anti-discriminare

Egalitatea şi nediscriminarea pe înţelesul tuturor: Ghid practic: Ediţia I-a. / Străisteanu Doina Ioana, Sorina Susanu; coord., ed. : Ana Furtună et al . ─ Chișinău : [ s. n. ] , 2014. -78 p.
341.2/S-88
IV-54380

Asigurarea egalităţii şi nediscriminării reprezintă sarcina de bază a oricărei societăţi ce pretinde a fi democratică. Şi asta pentru că discriminarea este o formă de manifestare a inegalităţii, care împiedică indivizii sau grupurile dintr-un anumit mediu social să-şi exercite drepturile şi libertăţile fundamentale şi să se bucure de aceleaşi oportunităţi. O societate în care există discriminare şi excludere, prin definiţie, nu poate fi considerată democratică.

Acest Ghid oferă atât un suport teoretic de norme existente, cât şi un suport practic unde aceste norme au fost şi continuă să fie aplicate, bazându-se pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în examinarea plângerilor privind discriminarea, precum şi pe jurisprudenţa Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii.

Ghidul de faţă este conceput pentru a servi drept instrument practic pentru toţi cei interesaţi de domeniul protecţiei drepturilor omului şi nediscriminarea.
 

*    *    *

Ghid de acţiune pentru TINEri  : Promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor / Au contrib. : Viorica Gherman-Ivancenco, ...[ et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , [2014]. - 50 p.
342.7/G-42
II-707877


Ghidul este destinat să servească drept referință pentru persoanele (tineri, cadre didactice, psihologi) care vor și sunt motivate să informeze societatea despre drepturile socio-economice ale tinerilor.

Acesta oferă informații despre modul în care activează echipa mobilă și aduce exemple de activități realizate de membrii echipei mobile.

Descarcă .pdf
*    *    *

Manual anti-discriminare  : Pentru judecători / compilat de Gheorghe Zugravu, ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 122 p.
341.2/M-26
III-124824
Acest manual a fost pregătit cu suportul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Uniunea Europeană (UE) la cererea Ministerului Justiției al Republicii Moldova.

Publicaţia vine să acopere o lacună în ceea ce ține de asigurarea cu materiale didactice pentru pregătirea profesională a judecătorilor pentru a preveni sau combate gravele cazuri de discriminare din societate. Nu este nici pe departe cea mai exhaustivă resursă, deoarece constatarea discriminării descoperă în continuu criterii noi ”alte criterii”. Este doar o încercare de a da răspunsuri la întrebări, care pot apărea profesioniștilor din domeniu.

Elaborarea manualului este o acțiune prevăzută în Matricea de Policiti - anexă a Acordului de Suport Bugetar dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru susținerea implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016.

Conţinutul publicaţiei este divizat pe 4 capitole:

I. Egalitatea şi nedisciminarea în conformitate cu standardele internaţionale
II. prevederi cu caracter anti-discriminatoriu în legea naţională
III. Definiţiile şi formele discriminării
IV. Criterii protejate
V. Remedii efective pentru cazurile de discriminare
VI. Aspecte probatorii în cazurile de discriminare
VII. Anexa 1: Metodele de Aplicare la Instrumentele ONU
VIII. Anexa 2: Testarea Situaţională
IX. Anexa 3: Combaterea "apărării prin justificare"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti