Faceți căutări pe acest blog

CoE:E_publicaţii 2015: Cel de-al Patrulea raport general privind activităţile GRETA

4th General Report on GRETA'’s activities: Covering the period from 1 August 2013 to 30 september 2014 / Group of Experts on Action against Traffiicking in Human Beings. - Strasbourg: Council of Europe. - 2015. - 78 p.
4e Rapport Général sur les activités du GRETA: Couvrant la période du 1er aout 2013 au septembre 2014 / Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains:  - Strasbourg: Conseil de l'Europe. - 2015. - 82 p.

Potrivit noului raport al Grupului de experţi al Consiliului Europei privind combaterea traficului de fiinţe umane (GRETA), guvernele din Europa ar trebui să-şi intensifice eforturile pentru identificarea copiilor – victime ale traficului şi acordarea acestora ajutorului la care au dreptul legal.

De asemenea, în multe ţări sunt necesare măsuri suplimentare pentru ameliorarea procedurilor generale de identificare a victimelor traficului, pentru a le oferi o asistenţă mai adaptată – şi despăgubiri – şi pentru a face cu-adevărat eficiente investigaţiile ce ţin de trafic, urmăririle şi condamnările.Acestea sunt concluziile principale cuprinse în cel de-al Patrulea raport general GRETA, care pune în evidenţă tendinţele rezultate din primele 35 de rapoarte pe ţară ale GRETA, şi din domeniile-cheie în care autorităţile naţionale nu au respectat pe deplin obligaţiile care le revin în temeiul Convenţiei Consiliului Europei împotriva traficului. Raportul oferă totodată exemple de bune practici puse în aplicare în mai multe ţări.

Potrivit Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, “după lansarea sa în 2005, Convenţia revoluţionară a Consiliului Europei privind traficul de fiinţe umane a fost semnată şi ratificată de către 42 de State membre ale Organizaţiei, şi de Belarus, stat ne-membru. Acesta este un pas important pentru a ajuta Europa să combată acest flagel al epocii contemporane prin coordonare şi acţiuni globale.

Totodată, din acest raport rezultă că mai sunt multe de făcut. Elemente importante din pazzle încă lipsesc şi desigur Statele membre trebuie să-şi îndeplinească angajamentele pe care le-au asumat semnând Convenţia, astfel încât să pună capăt acestei infracţiuni odioase. » 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti