Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă

Uniunea economică şi monetară (UEM) reprezintă un pas major în procesul de integrare a economiilor UE. UEM presupune coordonarea politicilor economice şi fiscale, o politică monetară comună şi o monedă comună - euro. Cu toate că toate cele 28 state membre UE participă la uniunea economică, unele ţări au dus integrarea mai departe prin adoptarea monedei unice. Împreună, aceste ţări formează zona euro.DESCARCATI


Finalizarea Uniunii economice şi monetare a Europei: Raport elaborat de: Jean-Claude Juncker în strânsă colaborare cu Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi și Martin Schulz. - Bruxelles. - 22.06.2015. 25 p.Prezentul raport a evidențiat principalele măsuri necesare pentru finalizarea UEM cel mai târziu în 2025. El oferă o foaie de parcurs ambițioasă, dar pragmatică. Este posibil și ar trebui ca unele dintre aceste etape să fie puse în aplicare fără întârziere. Primele inițiative pe această temă ar trebui să fie lansate de instituțiile UE începând cu 1 iulie 2015. Altele vor necesita, însă, mai mult timp. Raportul oferă în primul rând o orientare clară pentru Uniunea economică și monetară a Europei. Acest lucru este esențial atât pentru cetățeni și pentru actorii economici, cât și pentru încrederea acestora în moneda unică. Transformarea acestor propuneri în acțiuni va necesita o aspirație comună din partea tuturor statelor membre și a instituțiilor UE. Consiliul European este invitat să aprobe aceste propuneri cât mai curând posibil

Raportul prezintă trei etape distincte menite să transforme în realitate viziunea celor cinci președinți

-         Etapa 1 sau„aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015-30 iunie 2017): utilizarea instrumentelor existente și a tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici fiscale responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică.
-         Etapa 2 sau „finalizarea UEM”: vor fi lansate acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință privind convergența, stabilite de comun acord, care ar fi de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro.
-         Etapa finală (cel mai târziu în 2025): după realizarea deplină a tuturor pașilor, o UEM

profundă  și veritabilă ar oferi un mediu stabil și prosper pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte.

Pentru a pregăti tranziția de la etapa 1 la etapa 2, Comisia va prezenta o carte albă în primăvara anului 2017, care va evidenția următorii pași necesari, inclusiv măsurile juridice, în vederea finalizării UEM în etapa 2. Aceasta are drept model cartea albă din 1985, întocmită de Jacques Delors, care, printr-o serie de măsuri și un calendar asociat acestora, a pregătit terenul pentru Actul Unic European, reprezentând baza juridică a proiectului privind piața unică.

Acest raport a beneficiat de pe urma discuțiilor intense cu statele membre și cu societatea civilă. Acesta se bazează pe raportul „Către o veritabilă uniune economică și monetară” (așa-numitul „raport al celor patru președinți”) și pe documentul din 2012 al Comisiei intitulat „Proiect pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă”, care continuă să constituie elemente de referință esențiale pentru finalizarea UEM.


DESCARCATI
Pregătirea pentru următoarele etape ale guvernanței economice îmbunătățite în zona euro. Notă de analiză/ Consiliul European informal, 12 februarie 2015. - 11 p.

Prezenta notă de analiză trece în revistă situația actuală a uniunii economice și monetare (UEM). Aceasta identifică principalele deficiențe ale cadrului UEM care au fost scoase la iveală în urma crizei, descrie măsurile adoptate până în prezent pentru soluționarea acestora și pregătește terenul pentru o discuție cu privire la etapele următoare. Nimic din prezenta notă nu aduce atingere conținutului final al raportului celor patru președinți, care va fi elaborat pe baza rezultatului discuțiilor dintre șefii de stat sau de guvern din 12 februarie, precum și al altor lucrări și consultări care vor preceda Consiliul European din iunie.


\


descarcati


Dimensiunea socială a uniunii economice și monetare” Nota strategică elaborată de Centrul european de strategie politică (CESP). -  2015.- 18 iunie. - 9 p.

descarcati
„Pactul euro plus – modul în care integrarea în cadrul UE poate oferi un nou impuls reformelor structurale din zona euro”/ Nota strategică a CESP. - 2015. - 8 mai. -  9 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti