Faceți căutări pe acest blog

Politici migraţioniste europene

Actualizat 2012


Consiliul Europei


RESURSE WEB: 


Structuri implicate în problemele migraţiei / Bodies most involved in migration issues 

DOCUMENTE


Documente strategice ale Consiliului Europei

Framework for Council of Europe work on migration issues: 2011-2013 / Secretariat General; Migration Co-ordination. – Strasbourg: Council of Europe, 2011. - 21 p.
Extractfrom the Council of Europe programme and budget2012-2013 / Secretariat General; Migration Co-ordination. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. - 3 p.

Convenţiile pertinente ale Consiliului Europei 


Convenţia europeană privind stabilirea / European Convention on establishment (ETS N°19)
Convenţia cu privire la participare străinilor la viaţa publică la nivel local / Convention on the participation of foreigners in public life at local level (ETS N°144)
 
Recomandări, rezoluţii şi declaraţii

Comitetul Miniştrilor / Committee of Ministers

Congresul Puterilor Locale şi Regionale

THE CONGRESS / DECLA 086 (2005) E / 22 June 2005 Final Declaration of the role of EU regional and local authorities in the process of democratic consolidation in the Western Balkans region - Prishtina/Priština, 22 June 2005

THE CONGRESS / RECOMMENDATION 147 (2004) / 27 May 2004 Migration flows and social cohesion in South-East Europe: the role of local and regional authorities

THE CONGRESS / RESOLUTION 181 (2004) / 27 May 2004 A pact for the integration and participation of people of immigrant origin in Europe's towns, cities and regions

THE CONGRESS / DECLA 066 (2003) E / 23 September 2003 Final Declaration of the 4th Forum of cities and regions of South-East Europe (10th Economic Forum) - Prijedor (Bosnia-Herzegovina), 22-23 September 2003

THE CONGRESS / DECLA 065 (2003) E / 16 September 2003 Final Declaration of the Stuttgart Conference on “Foreigners' integration and participation in European cities” - Stuttgart, 15-16 September 2003

THE CONGRESS / RESOLUTION 141 (2002) / 06 June 2002 The participation of foreign residents in local public life: consultative bodies

THE CONGRESS / RECOMMENDATION 115 (2002) / 06 June 2002 The participation of foreign residents in local public life: consultative bodies

THE CONGRESS / RECOMMANDATION 115 (2002) / 06 June 2002 the participation of foreign residents in local public life: consultative bodies

THE CONGRESS / RECOMMENDATION 50 (1998) / 28 May 1998 Decentralised co-operation and migration in the Mediterranean basin

THE CONGRESS / CG (5) 12 Part II E / 04 May 1998 Decentralised co-operation and migration in the Mediterranean Basin

THE CONGRESS / DECLA 008 (1995) E / 22 September 1995 Final Declaration of the 4th Conference of Mediterranean Regions Sustainable Development of the Mediterranean Basin: Environment, Demography and Migrations - Nicosia-Limassol (Cyprus), 20-22 September 1995

European Commission against Racism and Intolerance

ECRI General Policy Recommendation No. 16 on safeguarding irregularly present migrants from discrimination, adopted on 16 march 2016 / European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). – Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 30 p.- Rezumat (rom).


Recommandation de politique générale n° 16 de l’ECRI sur la protection des migrants en situation irrégulière contre la discrimination, adoptée le 16 mars 2016 / Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI). Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. – 32 p. - Rezumat (rom)

  PUBLICATIILE Consiliului Europei

(pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură a Centrului Pro-european)

Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter: A handbook for legal practitioners / Ktistakis, Yannis; Directorate General of Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe. - 140 p.

Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated approach / Patrick Taran with Irina Ivakhnyuk, Maria da Conceição Pereira Ramos and Arno Tanner. – Strasbourg, 2009. – 192 p. - 978-92-871-6572-5

The protection of separated or unaccompanied minors by national human rights structures:
Proceedings - Padua, 20-22 Octobre 2009

Protecting the human rights of irregular migrants: the role of national human rights structures:
Proceedings - Padua, 17-19 June 2008

La coordination de la sécurité sociale au Conseil de l'Europe : Vade-mecum

Model provisions for a bilateral social security agreement and explanatory report

G.3/ 2004 PR preventing illegal immigration: Juggling economic imperatives, political risks and individual rights / Claude-Valentin, Marie. – Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 86 p.

G.3/2003 NE New patterns of irregular migration in Europe: Seminar report (Council of Europe, 12-13 November, 2002) / European Committee on Migration. – Strasbourg: Council of Europe, 2003. – 81 pag. – (Responses to violence in everyday life).

G.3/2002 Collection of treaties – Migration: Summaries and texts of treaties. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 260 p.

G.3/92 PE People on the move: New migration flows in Europe. – Strasbourg: Council of Europe, 1992. – 250 p.

G.3/87 Les migrants en Europe: Quel avenir educatif et culturel ? / Benattig, R. – Paris, 1987. – 118 p.

G.3 Seria Migraţie / Migration Series / Migrants rights 

ISBN 978-92-871-6768-2
ISBN 978-92-871-6770-5
ISBN 978-92-871-6645-6
ISBN 978-92-871-6572-5
ISBN 978-92-871-6397-4
ISBN 978-92-871-6399-8
ISBN 978-92-871-6401-8
ISBN 978-92-871-6217-5
ISBN 978-92-871-6098-0
ISBN 978-92-871-5748-5

UNIUNEA EUROPEANA


RESURSE WEB:


 Comisia Europeană
Consiliul Uniunii Europene .
Politica UE în domeniul migrațiehttps://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-migration-policy/


Documente strategice ale UE 

The Commission has adopted the Multiannual Strategy Paper 2011-2013 for the Thematic Programme for Cooperation with Third countries in the areas of Migration and Asylum
Publicaţiile UE

  Legislatie


Legislatie


DOCUMENTE

  • Pactul european privind imigraţia şi azilul din 24 septembrie 2008  
  • Abordare globală în materie de migrație și mobilitate =The Global Approach to Migration and Mobility: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2011) 743 final. -
  • Communicare privind migrația/* COM/2011/0248 final */
  • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 4 mai 2011, intitulată „Comunicare privind migraţia” [COM(2011) 248 
  • Commission staff working document – Mobility partnerships as a tool of the Global Approach to Migration (SEC(2009) 1240 final)
  • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor din 17 iunie 2008 – O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente [COM(2008) 359 final  
  • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2008 – Consolidarea abordării globale a migraţiei: Coordonare, coerenţă şi sinergii sporite [COM(2008) 611 final 
  • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor privind aplicarea abordării globale privind migraţia pentru regiunile care se învecinează cu Uniunea Europeană la est şi sud-est [COM(2007) 247 final

PUBLICATII

 
(pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură aCentrului Pro-european)Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective : Studii internaţionale / Coord. V. Teosa ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 434 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.

32.01:327
I-1246388
Mai mult 

·  (Factsheet) The fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union (ROM)
·  (Report) Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States  
·  (Report) Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States
·  (Report) Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States
REPUBLICA MOLDOVA

Resurse WEB

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie - Moldova
www.iom.md


Proiectul OIM şi UE "Migraţie"
www.migratie.md

LegislaţieConstituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 // Monitorul Oficial 1, 12.08.1994
Legea RM privind integrarea străinilor în Republica Moldova: nr. 274 din 27.12.2011 // Monitorul Oficial nr.48/144 din 13.03.2012
Legea RM privind regimul străinilor în Republica Moldova: nr. 200 din 16.07.2010 // Monitorul Oficial nr.179-181/610 din 24.09.2010

Legea RM pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (CIDPM) cu privire la statutul Organizaţiei în Republica Moldova şi cooperarea în domeniul migraţiei: nr. 125 din 31.05.2012 // Monitorul Oficial nr.143-148/471 din 13.07.2012

Legea RM pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie: nr. 201 din 16.07.2010 // Monitorul Oficial nr.135-137/486 din 03.08.2010

Legea RM pentru acceptarea Constituţei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie: nr. 215-XV din 29.05.2003 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.99-103/444 din 06.06.2003The Socio-Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova. Early Findings - Spring 2009
(English Version | Romanian Version)
Study: “Moldovan Migrants' Health | Impact of the Socio-Economic Welfare”(English Version & Romanian Version)

Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the Boom Over? (2009)
(English Version | Romanian Version)

Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II, Moldova (English Version | Romanian Version)
Analysis of legislation of the Republic of Moldova regulating the terms of detention of irregular migrants, gaps analysis and recommendations for legislative amendments, March 2008
  

How Moldovan Households Manage Their Finances (2008)
(English Version | Romanian Version)
Report "Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad (MCA) and Moldova", May 2007
(English Version & Romanian Version)
Moldova Migration Management, Assessment 2003

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti