Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: Fișe tematice

Fișele tematice
urmăresc să prezinte o imagine de ansamblu a evoluțiilor legislative și jurisprudențiale selectate în statele membre, în urma hotărârilor și deciziilor Curții Europene, când executarea a fost supravegheată și încheiată de Comitetul de Miniștri.
Deoarece procesul de executare în cauze aflate pe rol pot evidenția progrese importante, unele fişe pot include, de asemenea, şi cauze relevante aflate pe rol .

Drepturile reproductive: Fișă tematică


Fișa informativă rezumă măsurile luate de 10 state membre în această sferă în răspuns la 19 hotărâri diferite ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aceasta acoperă mai multe aspecte specifice, inclusiv protecția mamelor împotriva discriminării, accesul la procreația asistată medical, reglementarea nașterilor la domiciliu și accesul la avort legal.Probleme constituționale. Fișă tematică.

Fişa tematică evidențiază impactul Convenției Europene a Drepturilor Omului asupra problemelor constituționale din Europa de peste 50 de ani.

Fișa sintetizează 117 cazuri sau grupuri de cazuri relevante referitoare la 32 de state membre ale Consiliului Europei, care datează din 1968.

Mai mult :  https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/05/coe-e-publicatii-recente-probleme.html 


Investigații eficiente în cazurile de deces sau de rele tratamente cauzate de forțele de securitate. Fișă tematică.

Fișa informativă rezumă măsurile luate de 23 de state membre pentru redeschiderea, reluarea sau continuarea acestor investigații în 46 de cazuri diferite în care hotărârile instanței de la Strasbourg au constatat încălcări procedurale ale articolelor 2 (dreptul la viață) sau 3 (interzicerea torturii) din Convenția Europeană privind drepturile omului.

Prezenta fișă se axează pe ... http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/08/coe-e-publicatii-recente-investigatii.html


Independența și imparțialitatea sistemului judiciar. Fișă tematică.

Fișa informativă rezumă măsurile raportate de 21 de state membre pentru a proteja și a consolida independența și imparțialitatea sistemelor judiciare naționale ca răspuns la hotărârile CEDO privind dreptul la un proces echitabil.
 
 
Fișa include o secțiune privind ... http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/coe-e-publicatii-recente-independenta.html

 


Mediul înconjurător. Fișă tematică.

Problemele de mediu au fost examinate de către Curte într-un număr mare de cauze referitoare la diferite drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la viață, dreptul la un proces echitabil, libertatea de exprimare, dreptul la respectarea vieții private și de familie și drepturile de proprietate.
Prezenta fișă informativă conține mai multe exemple de măsuri adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru salvgarda și a proteja mediul înconjurător

Mai mult :  https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-mediul.html 

 

Libertatea de religie. Fișă tematică.

De-a lungul anilor, Curtea a extins o bogată jurisprudență privind libertatea de religie, în timp ce executarea de către state a hotărârilor relevante a fost supravegheată de Comitetul Miniștrilor.

Prezenta fișă informativă conține mai multe exemple de măsuri adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru a salvgarda și proteja libertatea de religie.

 Mai mult : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/coe-e-publicatii-recente-libertatea-de.html

 

Drepturile copilului. Fișă tematică.

Prezenta fișă informativă prezintă o serie de exemple generale și, în cazuri unde este posibil, măsuri individuale adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru a salvgarda și proteja drepturile copiilor

 

 Mai mult : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/coe-e-publicatii-recente-libertatea-de.htmlViolența domestică
Fișa tematică rezumă măsurile raportate de 12 state membre , inclusiv Moldova , pentru a ajuta la prevenirea violenței domestice, la protejarea victimelor și la urmărirea penală a infractorilor, ca răspuns la 18 hotărâri diferite ale CEDO.

https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/03/coe-e-publicatii-recente-implementarea.html


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti