Faceți căutări pe acest blog

e-publicații recente - Ghid de activism comunitar


Ghid de activism comunitar/ Igor Ciurea; CRPE; Proiectul ”Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în Republica Moldova” . - Ch.,2020. - 31 p. [Accesat 05.01.2021]
Disponibil : https://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/12/Ghid-de-activism-comunitar-CRPE-FINAL.pdf


În scopul susţinerii şi încurajării implicării directe a cetăţenilor în procesele decizionale la nivel de administraţie publică locală, Reprezentanţa din Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene a realizat prezentul ghid, menit să ofere instrumente practice de lucru între APL şi societatea civilă. 

Ghidul este destinat mai multor categorii de beneficiari: cetăţenii care vor să se implice în procesele decizionale la nivel de APL, activişti civici şi membri ai ONG-urilor locale, reprezentanţi ai APL care vor să susţină implicarea cetăţenilor în activitatea lor.


Acest material oferă cititorilor informaţii cu privire la funcţionarea şi atribuţiile APL, ce sunt ONG-urile şi principiile de creare şi funcţionare a acestora, forme de cooperare dintre APL şi societatea civilă, inclusiv bune practici, precum şi instrumente de planificare şi realizare a campaniilor locale de advocacy

Cuprins


1. Administraţia Publică Locală şi dezvoltarea comunitară
 • Ce este Administraţia Publică Locală?
 • Legislaţia care reglementează activitatea APL. Funcţiile şi atribuţiile APL.
 • Procesul de luare a deciziilor locale, elaborarea şi aprobarea bugetului
 • Bugetul APL şi modul de formare a acestuia
 • Transparenţa decizională şi participarea cetăţenilor la luarea deciziilor
 • Serviciile oferite de Administraţia Publică Locală
 • Mijloacele de comunicare dintre APL - cetăţeni

2. Ce este un ONG. Rolul ONG în dezvoltarea comunitarăDefinirea ONG şi tipologia acestora.
 • Obiectiv, scop şi surse de finanţare a ONG
 • Proiectele comunitare şi rolul ONG şi cetăţenilor în implementarea acestora.
3. Forme de colaborare între ONG, APL şi grupurile de iniţiativă locale.
 • Forme de control reciproc. Bune practici.
 • Bune practici de participare civică în soluţionarea problemelor locale
4. Campanii locale de advocacy
 • Noţiuni generale despre advocacy
 • Metode şi tehnici de advocacy
 • Comunicarea în campaniile de advocacy .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti