Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Rasism, intoleranță, discurs instigător la ură

Racism, intolerance, hate speech : A compilation of relevant texts adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe / Parliamentary Assembly of the Council of Europe;  No Hate Parliamentary Alliance (PACE) .-Strasbourg, 2020 .-35 p. [Accesat : 27.01.2021]
Disponibil : https://edoc.coe.int/en/racism/8825-racism-intolerance-hate-speech.html

Rasism, intoleranță, discurs instigător la ură : O compilație de texte relevante adoptate de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a desfășurat o muncă impresionantă în domeniul combaterii rasismului și intoleranței.
Textele adoptate acoperă o serie de aspecte, inclusiv măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului, antisemitismul, xenofobia și intoleranța care vizează migranții.

Aceste documente nu numai că fac bilanțul situației, analizând provocările cu care se confruntă societățile europene, ci indică, de asemenea, o varietate de măsuri pentru a le aborda, care ar trebui puse în aplicare de legiuitorii și factorii de decizie din statele membre ale Consiliului Europei.
 
Având în vedere creșterea intoleranței și apariția unor noi forme de rasism, după cum au observat toți raportorii Adunării care au activat în acest domeniu, rămân multe de făcut, în special în ceea ce privește urmărirea textelor adoptate și punerea lor în aplicare în legislația și politicile naționale.

Scopul principal al acestei publicații este să prezinte și să faciliteze accesul la textele recent adoptate de Adunarea Parlamentară – acestea merită a fi citite și puse în valoare către un public cât mai larg. Pe lângă parlamentari, această compilație ar putea prezenta interes și pentru organizațiile neguvernamentale, activiști individuali și toți cei care cred în dreptul tuturor de a trăi fără discriminare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti