Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Libertatea de religie: Fișă tematică

Freedom of religion : Thematic factsheet / Department for the execution of judgments of the European Court of Human rights.- Strasbourg, 2021 .- 13 p. [Accesat : 17.02.2021]

 
Libertatea de religie : Fișă tematică / Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

Punerea în aplicare deplină, eficientă și rapidă a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către statele părți, pentru Convenție aduce o contribuție majoră la realizarea normelor
respectării și aplicării comune a drepturilor omului în Europa.

Curtea Europeană a accentuat că libertatea religioasă este unul dintre pilonii unei „societăți democratice” în contextul Convenției. Pluralismul, care este intrinsec legat de societatea democratică, depinde de aceasta.

De-a lungul anilor, Curtea a extins o bogată jurisprudență privind libertatea de religie, în timp ce executarea de către state a hotărârilor relevante a fost supravegheată de Comitetul Miniștrilor.

Prezenta fișă informativă conține mai multe exemple de măsuri adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru a salvgarda și proteja libertatea de religie.

Cuprins :

  • LIBERTATEA DE RELIGIE
  • RECUNOAȘTEREA, ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI CONDUCEREA BISERICILOR ȘI A COMUNITĂȚILOR RELIGIOASE
  • DREPTUL LA OBIECŢIE CONŞTIENŢIALĂ
  • PROTECȚIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII RELIGIOASE
  • LIBERTATEA DE RELIGIE ÎN CURȚI
  • LIBERTATEA DE RELIGIE ŞI EDUCAŢIE
  • LIBERTATEA DE RELIGIE ÎN MATERII DE DREPT CIVIL
  • LIBERTATEA DE RELIGIE ÎN DETENŢIE
  • ANEXĂ - INDICE DE CAZURI
Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Fișe tematice https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti