Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Probleme constituționale. Fișă tematică


Constitutional matters : Thematic factsheet  = Probleme constituționale. Fișă tematică / Departamentul pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului . -  Strasbourg, 2020 . - 30 p. [Accesat 26.05.2020]


Fişa tematică evidențiază impactul Convenției Europene a Drepturilor Omului asupra problemelor constituționale din Europa de peste 50 de ani.

Fișa sintetizează 117 cazuri sau grupuri de cazuri relevante referitoare la 32 de state membre ale Consiliului Europei, care datează din 1968.

Acesta explică modul în care hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului - pe o gamă largă de probleme, inclusiv accesul la justiție, libera exprimare și libertatea de asociere - au dus la schimbări importante în legislația națională sau modul în care constituțiile sunt interpretate de instanțele naționale.

Aceasta Fişa tematică este prima dintr-o serie de fișe tematice legate de punerea în aplicare a hotărârilor de la instanța de la Strasbourg. Fișe similare cu privire la problemele de mediu și investigații eficiente în urma acțiunilor forțelor de securitate vor urma în curând.

Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului sunt puse în aplicare de statele membre sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Fișele tematice urmăresc să prezinte o imagine de ansamblu a evoluțiilor legislative și jurisprudențiale selectate în statele membre, în urma hotărârilor și deciziilor Curții Europene, când executarea a fost supravegheată și încheiată de Comitetul de Miniștri. Deoarece procesul de executare în cauze aflate pe rol pot evidenția progrese importante, unele fişe pot include, de asemenea, şi cauze relevante aflate pe rol .

Fișe tematice ale Departamentului pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti