Faceți căutări pe acest blog

Anul Bibliologic 2015: facem totalurile şi ... promovăm în continuare valorile europene
Anul Bibliologic 2015 a fost declarat Anul promovării valorilor europe, bibliotecile publice fiind încurajate să desfăşoare activităţi care să sensibilizeze publicul faţă de importanţa parcursului european al Republicii Moldova, cunoaşterea şi implementarea standaredelor europene în domeniul drepturilor omului şi democraţiei în viaţa de fiecare zi, încurajarea tinerilor să se implice în viaţa comunitară. susţinerea activismului civic, etc

Evenimentul de totalizare, atelierul „Anul bibliologic 2015 – anul promovării valorilor europene: practici de succes”, s-a desfăşurat la 30 martie 2016, în cadrul Simpozionul Ştiinţific Anul Bibliologic 2015 cu genericul „Anul bibliologic – un sfert de veac de solidaritate profesională".

 Discuţiile în cadrul atelierului s-au axat, în special, pe activităţile desfăţurate în cadrul bibliotecilor publice din ţară, în acest scop fiind prezentate, de către Ec. Dmitric (BNRM), cele mai bune practici, care au inclus concursuri, concerte, expoziţii, seminare, dosare tematice, flash-moburi, etc.  La acest capitol a fost remarcată în special experienţa bibliotecilor publice din Teleneşti şi Crihana-Veche, expusă de directorii acestir instituţii, dna Maria Furdui şi dna Maria Cudilenco, dar şi a Bibliotecii Municipale "B.-P. Haşdeu", rezumată de dna Svetlana Javelea.  Au fost expuse colegilor şi realizările CPESC, care în acest an au fost dirijate spre susţinerea bibliotecilor cu surse info-documentare relevante.

Colegii au ajuns la concluzia că bibliotecarul poate fi persoana-cheie care ar putea consolida comunitatea locală şi contribui la promovarea şi prosperitatea acesteia. Totodată, este crucială consolidarea însăşi a comunităţii profesionale a bibliotecarilor, care la moment are nevoie de susţinere din partea autorităţilor, în acest sens fiind menţionat Raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei "Rolul bibliotecilor şi muzeelor în perioada de tranziţie", care prevede adoptarea şi diseminarea unei Rezoluţii adresată guvernelor Statelor membre ale Consiliului Europei.

De asemenea, în cadrul atelierului a fost reiterată propunerea de a crea în bibliotecile publice puncte de informare europeană şi de a le susţine cu resurse info-documentare, acţiune care deja este a început să fie realizată de către CPESC prin distribuirea publicaţiilor UE prin bibliotecile publice.din ţară şi oferirea accesului la publicaţiile online.


PrezentariExpozitia 22-31.03.2016Cu ocazia evenimentului de totalizare Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare a inaugurat o expoziţie, 
în care sunt expuse atenţiei colegilor, dar şi a beneficirilor, realizările sale pe parcursul anului 2015, dar şi o selecţie de surse info-documentare care să inspire la realizarea în continuare a activităţilor de promovare a valorilor europene.
CPESC: Activităţi

 Vezi de asemenea

Anul promovării valorilor europene- Resurse, evenimente, comunicare

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti