Faceți căutări pe acest blog

Anul bibliologic 2015: Anul promovării valorilor europene


Anul bibliologic 2015 a fost declarat drept An al promovării valorilor europene şi pe acest generic s-au axat principalele subiecte abordate în cadrul Întrunirii Anuale 2014 a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice din Republica Moldova (CODIBIP).

Evenimentul, care s-a desfăşurat la 19 noiembrie 2014 în Sala de Conferinţe a BNRM, a fost organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare, în parteneriat cu Centrul de Resurse "Dialog-Pro", care asigură funcţiile de Secretariat al Platformei societăţii civile "Pentru Europa".

Obiectivul Întrunirii CODIBIP constă în sensibilizarea conducătorilor bibliotecilor cu privire la importanţa angajării bibliotecilor în procesul de promovare a valorilor  europene, comunicare şi informare a cetăţenilor, aceste instituţii culturale fiind printre organismele cele mai credibile, alături de mass-media locală pentru cetăţenii din localităţile rurale.

 Acest eveniment ar trebui să impulsioneze procesul de comunicare europeană, iar bibliotecile ar putea deveni "aliaţi" de nadejde ai societatii civile şi mass-media în acest proces.

De asemenea,  desfăşurarea cu succes a reuniunii CODIBIP ar putea contribui la stabilirea unui cadru de cooperare cu factorii de decizie şi actorii activi în acest domeniu.

Iulian Groza, Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM;


 Andrei Chistol, ministru de stat, Ministerul Culturii al RM;Evan Tracz, Directorul Programului Novateca,
 au adresat mesaje de salut participanţilor, în cadrul sesiunii de inaugurare, în care au salutat această iniţiativă şi au reafirmat rolul important pe care bibliotecile îl pot avea în informarea populaţiei.


Reuniunea a fost moderată de către Dr. Alexe RĂU, Director General al BNRM, Preşedinte al CODIBIP.


 Printre experţii invitaţi la Conferinţă pot fi menţionaţi: 
 • Andrei CHISTOL, ministru de stat, Ministerul Culturii al RM;
 • Lilia SNEGUREAC, specialist în comunicare, Secretarul Platformei Societăţii Civile "Pentru Europa", Preşedintele centrului de Resurse "Dialog-Pro"; 
 •  Alina FOTIN, consilier afaceri externe de la Ministerul Afacerilor Externe al României, Centrul Infoeuropa; 

 • Fabien SCHAEFFER, manager de proiecte pentru Educaţie şi Cultură, Delegaţia UE în RM,

 • Tatiana UDREA; expert în cadrul Oficiului pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat; 
 
 • Dr. Flori GHIŢĂ, manager al Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, România şi alţii.
 


 Cei peste 80 de participanţi - specialişti principali şi directori ai bibliotecilor publice din toată republica 


au primit  mai multe publicaţii oferite de către Delegaţia UE în Moldova,  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Platforma Societăţii Civile "Pentru Europa", Adept
Aceste publicaţii ar putea constitui începutul unei baze informaţionale importante pentru bibliotecile publice.

RELATĂRI DESPRE EVENIMENT:


Materiale prezentate 

 • Valorile europene mai aproape de noi
 • Promovarea valorilor europene: Metode, forme, posibilităţi
 • Informaţii europene pentru toţi: sistemul consolidat de informare europeană al CPESC(BNRM)
 • Rolul bibliotecilor în promovarea valorilor europene. Programe europene în domeniul culturii
 • Oportunităţi de finanaţre aproiectelor culturale în cadrul Programului de cooperare transfrontalier Ucraina-Moldova-România
 • Biblioteca publică 2015: politici, orientări strategice, tendințe
 • Priorități și repere pentru programarea activității bibliotecilor în anul 2015

 • AGENDA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti