Faceți căutări pe acest blog

E-guvernare pentru Republica Moldova : Repere generale și bune practici

004 / С-58,      II-721541

CIUREA, Igor; GUZUN, Victor. E-guvernare pentru Republica Moldova : Repere generale și bune practici / Igor Ciurea, Victor Guzun; Coord. : Sergiu Boghean/ Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) ; Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate. . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. -64 p. : fig    .ISBN: 978-9975-57-279-8

[Accesat: 18 iunie 2021 ]
Disponibil: https://lidmoldova.org/wp-content/uploads/2021/03/Ghid-e-Guvernare-.pdf  
E-Guvernarea reprezintă utilizarea TI pentru îmbunătățirea eficienței agențiilor guvernamentale și furnizarea serviciilor guvernamentale online. Cadrul guvernării electronice s-a extins pentru a include utilizarea TI de către guvern pentru realizarea unei game largi de interacțiuni cu cetățenii și sectorul de afaceri, precum și pentru datele deschise ale guvernului și utilizarea TI pentru a permite inovarea în guvernare.


Guvernarea electronică poate fi definită drept utilizarea TI pentru a furniza mai eficient serviciile guvernamentale, respectiv aplicarea TI în operațiunile guvernamentale, generând atingerea scopurilor publice prin mijloace digitale. Principiul care stă la baza guvernării electronice, susținut de un cadru instituțional eficient de guvernare electronică, este de a îmbunătăți funcționarea internă a sectorului public prin reducerea costurilor financiare și a perioadelor de tranzacție, astfel încât să integreze mai bine fluxurile și procesele de muncă și să permită utilizarea eficientă a resurselor.

Prin inovare și e-Guvernare, guvernele din întreaga lume pot fi mai eficiente, pot oferi servicii mai bune, pot răspunde cerințelor cetățenilor privind transparența și responsabilitatea, pot deveni mai incluzive, restabilind totodată încrederea cetățenilor în autorități.

Similar altor servicii publice sau private, soluțiile de guvernare electronică trebuie să răspundă la câteva întrebări simple, dar care necesită, totodată, o abordare complexă. 
  • Sunt ele funcționale și folosite pe larg?
  • Cum pot fi îmbunătățite pentru a deveni funcționale și folosite la scară largă? 
  • Au unele dintre ele rost dacă nu sunt utilizate?

Cartea sumarizează concluziile și recomandările în urma mai multor evenimente online organizate pe parcursul anului 2020 în cadrul proiectului “5e-Gov webinars for Moldova“, care au adunat experți și profesioniști din Republica Moldova și Estonia.


Lucrarea cuprinde 5 capitole de bază:
  1.  e-Sănătate,
  2.  e-Educație, 
  3. administrație publică locală
  4.  e-Participare și e-Democrație 
  5.  e-Business
 și oferă recomandări, exemple și bune practici în domeniul guvernării electronice

Cuprins


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti