Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Aducem egalitatea de gen de la legislație la o realitate în fapt: Compilarea de recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în domeniul egalității de gen

Make Gender Equality in Law a Reality in Fact. Compilation of recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe in the field of gender equality. - Strasbourg: Council of Europe Publications, 2021. - 122 p. [Accesat la 19.05.2021]


Această publicație este o compilare de recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în domeniul egalității de gen. 

Conform articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei, Comitetul Miniștrilor poate, în contextul „adoptării de către guverne a unei politici comune în ceea ce privește anumite probleme”, să emită recomandări guvernelor statelor membre.

Aceste recomandări sunt elaborate de către experți guvernamentali din statele membre, reunite în cadrul Comisiei pentru egalitatea de gen (GEC), care răspunde în fața Comitetului Miniștrilor și permite interacțiunea dintre interesele politice și considerațiile tehnice și specifice sectorului.

Adoptarea recomandărilor de către Comitetul Miniștrilor implică exprimarea în comun a opiniilor guvernamentale europene cu privire la subiectele în cauză, ceea ce le conferă o pondere considerabilă, chiar dacă acestea nu au forța obligatorie a convențiilor. Pentru statele membre, recomandările constituie o bază solidă pentru elaborarea legislației, politicilor și programelor naționale. 

Lucrarea conține următoarea structură: 
  1. Prefață 
  2. Recomandări generale
  3. Recomandări specifice

Urmărirea periodică a punerii în aplicare a recomandărilor adoptate de Comitetul Miniștrilor a permis Consiliului Europei să țină evidența acțiunilor întreprinse de cele 47 de state membre de-a lungul timpului, ceea ce rezulta la noi dezvoltări de politici pentru îmbunătățirea egalității între femei și bărbați. Recomandările oferă îndrumare și inspirație pentru acțiunile viitoare care trebuie întreprinse, astfel încât egalitatea de gen să devină o realitate eficientă la nivel național și internațional, atât ca parte integrantă a drepturilor omului, cât și ca criteriu fundamental al democrației.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti