Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Independența și imparțialitatea sistemului judiciar. Fișă tematică

Independence and impartiality of the judicial system : Thematic factsheet / Department for the execution of judgments of the European Court of Human rights = Independența și imparțialitatea sistemului judiciar : Fișă tematică /   Departamentul pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020 - 16 p. [Accesat 17.02.2021]


Fișa informativă rezumă măsurile raportate de 21 de state membre pentru a proteja și a consolida independența și imparțialitatea sistemelor judiciare naționale ca răspuns la hotărârile CEDO privind dreptul la un proces echitabil.

Fișa include o secțiune privind independența și imparțialitatea procurorilor, care fac parte integrantă din sistemele judiciare europene. Aceasta reprezintă a cincea la număr dintr-o serie de fișe tematice privind implementarea hotărârilor CEDO.

Fișa informativă cuprinde următoarele secțiuni:

  1. INDEPENDENȚA TRIBUNALELOR

1.1. Independență față de executiv.
1.2. Independența față de părți.
1.3. Independența internă a tribunalelor

2. IMPARTIALITATEA TRIBUNALELOR

2.1 Obiectivul Imparțialitatea tribunalelor
2.1.1. Exercitarea funcțiilor consultative și judiciare într-o cauză
2.1.2. Exercitarea funcțiilor judiciare și extrajudiciare într-o cauză
2.1.3. Exercitarea diferitelor funcții judiciare într-o cauză
2.1.4. Situații cu caracter personal, inclusiv conflicte de interese. 
2.2 Imparțialitatea subiectivă a tribunalelor

3. INDEPENDENȚA ȘI IMPARTIALITATEA PROCURORILOR
Index de cazuri.
 
 
Fișe tematice ale Departamentului pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti