Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Egalitatea de gen și mass-media

Analytical Report Gender Equality Commission Steering Committee on Media and Information Society = Egalitatea de gen și mass-media. Raportul analitic al Comitetului director al Comisiei pentru egalitate de gen în domeniul mass-mediei și societății informaționale . - Strasbourg, 2020 . - 65 p. [Accesat la 24.07.2020].


Un nou raport al Consiliului Europei subliniază că „mentalitatea și cultura” din redacțiile trebuie „abordate”, cu o participare activă din interiorul industriei, pentru ca sectorul media să „contribuie la maxim” la egalitatea de gen.

Evaluând aspectele legale și politice ale egalității de gen și mass-media, noul raport a fost lansat în comun de către Comisia Consiliului Europei pentru Egalitate de Gen și de Comitetul Director pentru mass- media, precum și Societatea Informațională.

Acesta examinează progresele înregistrate de la adoptarea Recomandării CM / Rec (2013) 1 privind egalitatea de gen și mass-media, pe baza unui chestionar adresat în 2019 statelor membre, organizațiilor media, autorităților de reglementare media și organismelor de autoreglare a mass-media. Raportul prezintă unele progrese la nivelul legislației naționale și a reglementărilor în domeniul mass-media și evidențiază unele inițiative pozitive și activități de sensibilizare întreprinse de către diferiți actori.

Cu toate acestea, mai trebuie să fie întreprinse multe inițiative pe fronturi diverse: pornind de la o mai mare acoperire media a aspectelor legate de egalitatea de gen și inegalitățile de gen în profesie, până la încetarea violenței împotriva femeilor jurnaliste și depășirea reprezentării limitate a femeilor în roluri de luare a deciziilor.

Mass-media poate împiedica sau accelera schimbările structurale către egalitatea de gen. Inegalitățile în societate sunt reproduse în mass-media. Acest lucru este valabil în ceea ce privește subreprezentarea femeilor în calitate de proprietari, deținători de instituții mass-media, în producția de informații și jurnalism, în studiourile de știri și posturi de conducere. Este cu atât mai flagrant în ceea ce privește vizibilitatea scăzută a femeilor, atât din punct de vedere al calității, cât și al cantității, în conținutul media (...). Mass-media în societățile moderne deține un potențial imens  de schimbare socială.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti