Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019. - 66 p. [Accesat 18.06.2019]

Disponibil : https://publications.europa.eu/s/maUJ

Patrimoniul cultural este un bun al tuturor transmis de generațiile anterioare ca moștenire pentru generațiile viitoare. Anul european al patrimoniului cultural 2018 a avut ca scop sărbătorirea patrimoniului cultural ca resursă comună, sensibilizând opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune și consolidând sentimentul de apartenență la un spațiu european cultural și politic comun. Acesta a generat un impuls pentru a plasa patrimoniul cultural pe un loc mai important pe agenda UE, printr-o abordare integrată. 

Cu ocazia summitului liderilor de la Göteborg, dinnoiembrie 2017, șefii de stat și de guvern și-au confirmat angajamentul față de o Uniune care își conservă patrimoniul cultural și promovează diversitatea culturală. În decembrie 2017, Consiliul European a subliniat faptul că Anul european al patrimoniului cultural reprezintă o ocazie esențială de a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului. 

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural, anunțat în cadrul noii Agende europene pentru cultură, răspunde invitației liderilor europeni și părților interesate din domeniul culturii. 

Acesta are la bază rezultatele Anului european al patrimoniului cultural și asigură perpetuarea acestuia prin dezvoltarea altor acțiuni concrete. Cadrul de acțiune promovează și pune în practică o acțiune integrată și participativă în ceea ce privește patrimoniul cultural și contribuie la integrarea patrimoniului cultural în politicile UE. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European sprijină această abordare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti