Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iulie -septembrie 2018


*  *  *
Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”Wilfried Martens Centre for European Studies
 
070.1 / M - 64    II-714358

NIKLEWICZ, Konrad Îndepărtarea știrilor false: o abordare a Regulamentării în domeniul rețelelor de socializare=Weeding out Fake News : An Approach to Social Media Rregulation / Konrad Niklewicz; Vít Novotný ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies , 2017. - 67 p.

Bibliogr. : p. 55-66
 ISBN: 978-2-930632-50-6
Disponibil la : https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/mc-weeding_out_fake_news_v3_web.pdf


Această lucrare se concentrează asupra acelor aspecte ale rețelelor de socializare care afectează în mod negativ dezbaterea publică, cum ar fi răspândirea de știri false și crearea unor "camere de ecou" ale unor utilizatori similari, care sunt izolați de opiniile alternative. Lucrarea propune ca platformele rețelelor de socializare să fie considerate companii media și că acestea ar trebui să fie reglementate de versiuni modificate ale legilor actuale ale presei, adaptate pentru a se potrivi noii tehnologii.    
        

316.7 / M - 64    II-714357

NIKLEWICZ, Konrad. Trebuie să vorbim despre UE: Publicitatea politică europeană în Era Post-Adevar = We Need to Talk about EU [Text tipărit] : European Political Advertising in the Post-Truth Era / Konrad Niklewicz; Editors : Jose Luis Fontalba, Ioana Lung, Federico Ottavio Reho ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 68 p.
Bibliogr. : p. 63-68

ISBN: 978-2-930632-49-0

 Disponibil la :  https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/european-political-advertising-post-truth-era_0.pdf

Scopul acestei lucrări este de a analiza noi potențiale modalități de "publicitate în UE". Principala ipoteză este că, ori de câte ori este posibil, instituțiile UE ar trebui să urmeze cele mai bune practici din sectorul de afaceri, deoarece acestea s-au dovedit a fi mai eficiente în actualul mediu de comunicare.

349.3 / U - 56     III-131197
Unitate în Adversitate: imigrație, minorități și religie în Europa= Unity in adversity : immigration, minorities and religion in Europe [Text tipărit] / ed. by Vít Novotný . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 212 p. : fig.
Bibliogr. : p. 197-199
ISBN: 978-2-930632-48-3

Politicienii europeni continuă să dezbată ce modele de integrare a imigranților trebuie adoptate și cum să se asigure că toți cetățenii se simt loiali față de constituțiile noastre democratice. Cum asigurăm coeziunea socială în cadrul diverselor societăți europene? Cum definim valorile modului european de viață pe care trebuie să le respecte fiecare imigrant? Care este locul identității grupului într-o societate care accentuează libertatea individuală?

 Disponibil la :                 https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/unity-adversity-immigration-minorities-religion-europe.pdf


Vezi de asemenea : UE: intrari noi - Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”(iunie 2016)

*  *  *

34 (478) / P - 29 II-714285
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, Conferința internațională științifico-practică (23-24 martie 2018; Chișinău)Conferința internațională științifico-practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene" (23-24 martie 2018) [Text tipărit] / Com. org. V. Bujor [et al.] . ─ Chişinău : Iulian, 2018. - 360 p.
Texte : lb. rom., engl., ucraineană, rusă
Antetitlu  Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Institutul de Științe Penale și Criminologie aplicată
Bibliogr. : la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-3222-0-1 
327.7 / E - 91 III-131173
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges [Text tipărit] / Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze [et al.]; scientific Committee : Francisco Aldecoa Luzárraga [et al.] . ─ Chişinău : ECSA Moldova, 2018. - 546 p. : tab.
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-534-9

Disponibil la : www.studiieu.org/files/publications/EUSEC_book_2018_pdf.pdf


Din continut:

PART I. KEYNOTE SPEECH
Challenges for the Eastern Partnership in the Context of Sovereign Tendencies of EU Member States from Central and Eastern EuropeIoan HORGA, Eduard Ionuț FEIER .
PART II. SECURITY PARADIGMS
.Regionalism and Regional Autonomy in an Age of Renationalization Carlos E. Pacheco AMARAL .
The EU’s Global Strategy and Its Initial Impact on the Eastern Partnership Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA, Victoria RODRÍGUEZ PRIETO
Incompatible Partnerships: The Inherent Tension in the EU’s East-European Policy and Its Implications for Security
Tom CASIER .
The Eastern Partnership Area in the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy: What Is Shared by Partners?Vasile CUCERESCU
Eastern Partnership Lacks Collective Approach to Security Rahim RAHIMOV
.EU Arms Export Control and the Eastern Partnership Nico GROENENDIJK
Eastern Partnership Countries between Two Models of Regional Integration (Hard vs.Soft Choice)Vladimir ZUEV .
PART III. SECURITY ENVIRONMENT: PATTERNS AND CHOICES .
.Efficient Political Communication – Precondition for Development and Security of Eastern Partnership States Ludmila ROȘCA
Transformation of the Security Environment at the EU’s Eastern Borders: Amplification of the Russian Factor Aurelian LAVRIC
The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges Russian Media Policy as a Factor of Political Destabilization in Central and Eastern European Countries Pavlo KATERYNCHUK
.The European Integration of Eastern Partnership Countries – Security Challenges and Opportunities: The Case of the Republic of Moldova, Ukraine and Georgia Natalia CIOBANU
The Future of the Eastern Partnership in the European Security Architecture: The Role of the Republic of Moldova
Mihaela STICEA
The Security of Ukraine: Is Adhesion to NATO a Final Solution? Karim BELGACEM
Armenia within the Complex of “Overlapping Authority and Multiple Loyalty”: Security Challenges Tigran YEPREMYAN
PART IV. TRANSNATIONAL COOPERATION .
Socialization Practices and Dynamics of (In)Security in EU-Russia-Neighbours Energy Relations Maria Raquel FREIRE
The European Union and Its Eastern Partnership: Energy Security Challenges Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA
The European Union Water Initiative and Its Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia Component: In Search of Water Security by Looking at the EU Water Policy and Law Model Paulo CANELAS DE CASTRO 
Cross-Border Employment in European Border Regions: A Security Issue or a Daily Reality in the Bihor – Hajdú Bihar Euroregion István POLGÁR
Romania’s Main Hard and Soft Security Challenges in 2018: Present and Future Approaches towards the Desired Stability and Prosperity Mihai SOFONEA
Efficiency of Cooperation and Intelligence Sharing among Law Enforcement Agencies in the European Union in the Fight against Terrorism: Sharing is Caring?! Edina Lilla MÉSZÁROS, Constantin Vasile ȚOCA
PART V. INSTITUTION BUILDING
Societal Security and State-Building in the Republic of Moldova: Complications for Regional and European Contexts Octavian ȚÎCU
Risks and Threats to the National Security of the Republic of Moldova Simion ROȘCA
Leveraging Resilience? Implications of the EU Global Strategy for the Republic of Moldova Kerry LONGHURST, Mihai MOGÎLDEA
Perspectives for Implementation of the Anti-Bribery Management Systems in the Republic of Moldova Tatiana MOSTOVEI
Multiple Citizenship in Georgia – Security Concerns vs. Proportionality Gaga GABRICHIDZE
 The Effects of the EU’s Scientific Cooperation on the Eastern Partnership Countries: Development Impact of the Integration into European Scientific Community Honorata MAZEPUS, Dimiter TOSHKOV, Tatsiana CHULITSKAYA, Ina RAMASHEUSKAYA
PART VI. SOCIETIES AND GEOPOLITICS 
Rethinking the Twin Migration and Refugee Crises in Europe through the Lens of Safety and Security Marta PACHOCKA, Anna VISVIZI
Intellectual Migration under Internationalization of Higher Education: The Case of EaP Countries Irina SIKORSKAYA
.Massive Impact of Migration on the Security of the European Union and the Republic of Moldova Tatiana DAUD
The European Union and the Eastern Partnership: Security ChallengesSecurity Challenges of Language Politics’ Discussion between Ukraine and Hungary: The Case of Transcarpathia Region Myroslava LENDEL
Securing Insecure: Ukraine on the Margin of European Integration Process Anatoliy KRUGLASHOV
Information Warfare against Ukraine: Security Challenges for the European Union/ Nataliya NECHAYEVA-YURIYCHUK .

902 / A - 57 III-131189

ANGELESCU, Mircea. Arheologia preventivă din România şi contextul european [Text tipărit] / Mircea Angelescu . ─ Bucureşti : DAIM, 2005. - 183 p. : tab., scheme. - Bibliogr. : p. 177

ISBN: 973-87003-3-7

Din continut

 Prefaţă (pdf, 60 Kb)
1. Contextul european
 2. Convenţia La Valetta
 3. Alte reglementări şi principii europene conexe
4. Arheologia preventivă în Uniunea Europeană
 4.2. Asociaţii europene
5. Arheologia preventivă în România 
 5.1. Cadrul legal
5.2. Evoluţie cantitativă
5.3. Evoluţie calitativă
6. Anexe
Anexa 1 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), La Valetta (1992) (pdf, 176 Kb)
Anexa 2 - Convenţia europeană asupra infracţiunilor privind bunurile culturale, Delphi (1985) (pdf, 138 Kb)
Anexa 3 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, Granada (1985) (pdf, 130 Kb)
Anexa 4 - Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural, Paris (1972) (pdf, 142 Kb)
Anexa 5 - Convenţia UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, Paris (1970) (pdf, 132 Kb)
Anexa 6 - Convenţia europeană a peisajului, Florenţa (2000) (pdf, 113 Kb)
Anexa 7 - Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, Roma (1995) (pdf, 147 Kb)
Anexa 8 - Bibliografie (pdf, 122 Kb)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti