Faceți căutări pe acest blog

CoE- Intrari noi (Aprilie-iunie 2018)

DESCARCATI
341.1 / L - 23  II-713438
L1.3/2016/Eu
The Landscape Award Alliance of the Council of Europe : European Landscape Convention : 1st Session 2008-2009; 2nd Session 2010-2011; 3rd Session 2012-2013; 4th Session 2014-2015 / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016 . - 159 p. : il., fot. - (European Regional Planning and Landscape ; 103).
.Adoptată sub auspiciile Consiliului Europei, Convenţia europeană a peisajului are drept scop promovarea protecţiei, managementului şi amenajării peisajelor europene, şi organizarea cooperării europene în acest domeniu. ea este primul tratat internaţional care cuprinde peisajul în toate aspectele sale. Ea se aplică oricărui teritoriu ce aparţine Părţilor Contractante şi vizează spaţiile naturale, rurale, urbane şi  suburbane. Convenţia se aplică peisajelor considerate ca fiind remarcabile, obişnuite sau degradate.
În paginile publicaţiei cititorii vor descoperi dovezi ale unei dimesiuni esenţiale deşi deseori neglihate ale drepturilor omului: peisajele noastre. 

Premiul peisajului al Consiliului Europei, instituit de către Convenţie, recunoaşte realizările remarcabile şi sensibilizează populaţia despre importanţa peisajului. Prin inovarea şi colaborarea sa, laureaţii şi nominanţii ultimelor patru sesiuni ale Premiului au demonstrat că,  în căutarea demnităţii umane, mediul fizic în care trăim îşi are locul său. realizările acestora, prezentate în publcaţie, ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru toţi.


Mai mult 


DESCARCATI94 / S -88            IV-58288
STRADLING, Robert. Multiperspectivitatea în predarea istoriei  : Un ghid pentru profesori / Robert Stradling; Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe Publishing, [2010]. - 65 p. : il.

Din cuprins

Introducere: contextul
Ce este multiperspectivitatea
Unele probleme potenþiale ale utilizãrii multiperspectivitãti în
predarea-învãtarea istoriei
Pregãtirea fundatiei pentru multiperspectivitate
Activitãti de învãtare
A utiliza oportunitãtile
Familiarizarea elevilor cu istoriografia
Integrarea multiperspectivitãþii în naratiunea istoricã

Extinderea amploarei si profunzimii interpretãrii istorice

Reflectii de încheiere

VEZI

CoE: Intrări noi - Iunie 2018

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti