Faceți căutări pe acest blog

UE: e - publicatii recente
Consiliul European și Consiliul  - Casa statelor membre. - - Luxembourg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018. - 60 p.
[Accesat  10.04.2018]

Disponibil la  : https://publications.europa.eu/s/gnwo

De ce avem nevoie de summituri? Cine decide politicile UE? Cum se adoptă actele legislative ale UE?
Această broșură se axează pe rolul Consiliului European și al Consiliului în elaborarea politicilor UE și explică termenii și conceptele de bază în 13 fișe informative concise.
Puteți citi orice fișă informativă doriți, în orice ordine. Fiecare fișă informativă se citește în mai puțin de 5 minute. Fișele informative conțin linkuri către către scurte materialevideo și alte resurse.
Cuprins
Fișa informativă 1 – Consiliul European
Fișa informativă 3 – Cine participă la summituri și la Consilii în casa statelor membre?
Fișa informativă 4 – Președintele și Președinția
Fișa informativă 5 – Reprezentanții permanenți și Coreper
Fișa informativă 6 – Grupurile de lucru la nivel de experți ale Consiliului
Fișa informativă 7 – Secretariatul Consiliului
Fișa informativă 8 – Cum se iau deciziile
Fișa informativă 9 – Cum legiferează Uniunea (și de ce)
Fișa informativă 10 – Cum decide Uniunea asupra politicilor (și de ce)
Fișa informativă 11 – Cum planifică și decid statele membre bugetul Uniunii
Fișa informativă 12 – Relațiile externe
Fișa informativă 13 – Urmărirea lucrărilor Consiliului


Vizionarii din istoria integrării europene .Cuvinte care au dus la crearea Uniunii . -  Luxembourg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018. - 28 p. [Accesat  10.04.2018]

Disponibil la  : https://publications.europa.eu/s/gnwN

25 martie 1957 a fost o zi importantă pentru integrarea europeană. La data respectivă, șefii de stat a șase țări europene au semnat Tratatul de la Roma. Acest document reprezintă în continuare piatra de temelie a Uniunii Europene. În perioada premergătoare acestui eveniment crucial, oameni de stat din întreaga Europă au vorbit și au scris despre viziunea lor asupra Uniunii. Cuvintele lor celebre au făcut posibilă o înțelegere comună a obiectivelor și a principiilor care stau la baza Uniunii Europene chiar și astăzi. Cu ocazia sărbătoririi celei de a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma și pentru a aduce un omagiu acestor personalități, prezentăm o selecție de fragmente din cele mai cunoscute discursuri și scrieri ale lor. 


ABC-ul dreptului Uniunii Europene/ Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană) - Luxembourg:Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017. -158 p.

DESCARCATI
Ordinea juridică susținută de Uniunea Europeană marchează realitatea noastră politică și socială. Oamenii nu sunt numai cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; sunt și cetățeni ai Uniunii. 

Prin ABC-ul dreptului Uniunii Europene, prof. dr. Klaus‑Dieter Borchardt elaborează o lucrare standard, care abordează și originile integrării europene și evoluția acesteia ca ordine juridică.

Lucrarea se adresează tuturor cititorilor interesați, care doresc să obțină o imagine de ansamblu incipientă asupra structurii UE, precum și a pilonilor de susținere a ordinii juridice europene.Eu și UE / Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană) - Luxembourg: Oficiul pentru Publicațiial Uniunii Europene, 2017. - 64 p.
[Accesat 1.06.2020] 
editia 2020  - Disponibil https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1

DESCARCATI
Dacă sunteți cetățeni ai unei țări din UE, sunteți și cetățeni europeni. Dar ce înseamnă acest lucru în practică? Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi? Ei bine, în primul rând, trăim cu toții în vremuri de pace, ceea ce este o realizare uriașă, însă nu este singurul lucru pe care l-a făcut Europa pentru noi. Dacă aveți între 14 și 18 ani și doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană, această publicație este pentru voi! De aici veți afla cum a fost construită Uniunea Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru viața voastră cotidiană. 

Veți afla, de asemenea, despre numeroasele provocări cu care se confruntă UE în prezent și care vă vor contura și vouă viitorul. Uniunea Europeană a fost clădită în timp. Ea este o lucrare aflată permanent „în curs de desfășurare“, iar în curând va veni rândul generației voastre să decidă ce este de făcut în continuare. 
Așadar, a venit vremea ca și voi să vă conturați propriile opinii cu privire la UE. Această publicație și exercițiile pe care le conține ar trebui să vă ofere nu doar o temă de gândire, ci și o temă de discuție despre Europa cu prietenii și cu familia.


UE în 2017: Raport general privind activitățile Uniunii Europene. - Luxembourg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018. - 132 p. [Accesat  22.03.2018]
Disponibil :
  • http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2017/ro
  • https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d16193a-25a7-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-ro

Aflați care au fost realizările Uniunii Europene în 2017, anul care marchează aniversarea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, care stau la baza creării UE. 
În acest raport general puteți afla în ce măsură UE avansează în direcția îndeplinirii celor 10 priorități stabilite, printre care măsurile menite să favorizeze crearea de locuri de muncă și creșterea economică, precum și acordurile comerciale cu Canada și cu Japonia.
De asemenea, sunt abordate și problematica migrației la nivelul UE și principalele măsuri noi în materie de cooperare în domeniul securității și apărării. Raportul aduce în lumină și dezbaterea privind viitorul Europei la care au participat deja zeci de mii de cetățeni și explică principalele măsuri luate pentru a proteja și a îmbunătăți drepturile sociale. Raportul general UE în 2017 vă oferă informații cu privire la toate aceste aspecte, și nu numai.
Publicația UE în 2017 este disponibilă ca raport general (text integral), precum și ca un rezumat care trece în revistă principalele rezultate

Cuprins

DESCARCATI

Calitatea administraţiei publice – un set de instrumente pentru practicieni=Quality of public administration: A toolbox for practitioners : abridged version : 2017 edition. - Luxembourg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017. - 242 p.

Setul de instrumente privind calitatea Administrației publice, elaborat de UE are drept scop să-i susțină, ghideze, încurajeze și să-i inspire pe cei care vor să consolideze administrațiile publice, să creeze societăți prospere, corecte și rezistente.

 Setul de instrumente oferă fiecărei țări în parte recomandări specifice, strategii de succes și programe operaționale. Nu există niciun panaceu - o soluție pentru toți - pentru consolidarea administrațiilor publice de calitate.
Să înțelegem uniunea economică și monetară/ Consiliul UE . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017 . - 36 p.


DESCARCATI
Cum funcționează uniunea economică și monetară? Cine sunt principalii actori implicați? Care au fost cauzele crizei economice și financiare și cum a fost soluționată? 

Această broșură oferă informații despre uniunea economică și monetară, despre modul în care funcționează aceasta și despre reacția la criza economică. 

Broșura definește instrumentele folosite pentru soluționarea crizei și pentru evitarea unei situații asemănătoare în viitor: coordonarea politicilor economice, stabilitatea financiară cu mecanisme de rezoluție și de supraveghere și mecanismele de stabilitate pentru a sprijini țările din zona euro care întâmpină dificultăți
  
CUPRINS

  • Ce este uniunea economică și monetară? 
  • Care sunt actorii din cadrul uniunii economice și monetare și ce rol are fiecare? 
  • Criza economică și financiară 
  • Măsuri pentru soluționarea crizei .
1. Îmbunătățirea coordonării politicilor
2. Stabilitate financiară – crearea unei uniuni bancare
3. Mecanismele de stabilitate 
  • Cronologie – consolidarea uniunii economice și monetare 
DESCARCATIInstrumentele Uniunii Europene în domeniul dreptului penal și texte aferente/ Consiliul UE - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017 . - 951 p.

Această publicație conține o selecție de 78 de texte care sunt relevante în domeniul dreptului penal european. 
Aceasta include instrumentele adoptate de instituțiile UE cu privire la cooperarea în materie penală (inclusiv privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești), instrumentele privind dreptul penal material, extrase din tratate și acordurile dintre UE și țări terțe, cum ar fi cele referitoare la asistența judiciară reciprocă. Publicația conține un index și semne de carte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti