Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații 2018 - O abordare integrată a patrimoniului cultural

O abordare integrată a patrimoniului cultural - Programul tehnic de cooperare și consultanță al Consiliului Europei= An integrated approach to cultural heritage – The Council of Europe’s technical co-operation and consultancy programme. – Strasbourg, 2018. -109 p.- [Accesat la : 27.03.2018]
Disponibil: https://rm.coe.int/an-integrated-approach-to-cultural-heritage-the-council-of-europe-s-te/1680792e6f

Această carte prezintă activitatea CoE în domeniul patrimoniului cultural în ultimii 40 de ani. Publicația oferă o analiză cuprinzătoare a activităților sale și demonstrează rolul patrimoniului în revitalizarea și dezvoltarea durabilă.

Scopul acestei cărți este de a descrie și de a analiza procesele și rezultatele proiectelor de patrimoniu realizate în cadrul Programului Tehnic de Cooperare și Consultanță (TCCP) al Consiliului Europei, în colaborare cu Comisia Europeană, din 2003.

Analiza este divizată tematic în proiecte pe (1) monumente și situri, (2) orașe istorice și (3) teritorii. Fiecare capitol analizează realizările trecute (în rezumat), obiectivele și abordările programului, metodologia și acțiunile întreprinse și oferă un rezumat al rezultatelor principale (în care rezultatele sunt transversale la recomandările Strategiei patrimoniului cultural european pentru secolul 21 - Strategia 21).

Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic (Valletta), Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei (Granada) și Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societatea (Faro), recomandările și strategiile de monitorizare ale Strategiei patrimoniului cultural european pentru secolul 21 și Convenția europeană privind infracțiunile legate de proprietatea culturală. Aceste instrumente consolidează cadrul și oferă îndrumări solide care permit statelor membre să beneficieze de cunoștințele și experiența Consiliului Europei, recunoscând, în același timp, diferitele realități pe teren. Cooperarea cu Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește acțiunile pe teren, s-a consolidat și aprofundat activitatea CoE  generând rezultate practice și exemple bune.

Această nouă apariția în Seria de patrimoniu cultural va inspira statele membre, autoritățile locale și naționale, comunitățile, mediul academic și practicieni, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a implica o audiență mai largă în ceea ce privește activitatea patrimoniului incluziv.

Mai mult :

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul 21 - Strategia 21).
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21

Colecții CPESC


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti