Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii343.4 / S - 96    II-713065
 E6/2017/Co
DESCARCATI
SVANIDZE, Erik. Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii : Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept : 11 întrebări şi răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliului Europei "Susţinerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 32 p.

ISBN: 978-9975-53-814-5

Această publicație, elaborată de Direcția implementarea drepturilor omului la nivel național al Directoratului general drepturile omului și supremația legii, prezintă întrebări și răspunsuri cheie cu privire la drepturile deținuților.

Cunoașterea subiectului dat va ajuta atât deținuții, angajații poliției, cât și juriștii și publicul în general să înțeleagă mai bine interzicerea relelor tratamente și drepturile fundamentale ale omului care se aplică în contextul activităților organelor de drept 

Disponibil la https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-and-impunity/168077ffa6
Accesat la 26.02.2018


Cuprins


1. EXISTĂ EXCEPŢII DE LA INTERDICŢIA APLICĂRII DE RELE TRATAMENTE? 
2. CE ÎNSEAMNĂ RELE TRATAMENTE? 
3. SE PERMITE FOLOSIREA FORŢEI SAU CONSTRÂNGEREA PSIHOLOGICĂ ÎMPOTRIVA DEŢINUŢILOR?
4. CARE SUNT CONDIŢIILE LA CARE ARE DREPTUL UN DEŢINUT? 
5. EXISTĂ OBLIGAŢIA DE A OFERI DEŢINUTULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN TIMPUL AFLĂRII ACESTUIA ÎN CUSTODIA POLIŢIEI?
 6. CARE SUNT DREPTURILE SPECIFICE CARE PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA RELELOR TRATAMENTE? 
7. CE TREBUIE DE ÎNTREPRINS DACĂ AŢI FOST SUPUS RELELOR TRATAMENTE? 
8. CARE ESTE PROCEDURA ÎN CAZUL UNEI PLÂNGERI DE RELE TRATAMENTE? 
9. CARE SUNT CERINŢELE PE CARE AR TREBUI SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ O ANCHETĂ CU PRIVIRE LA APLICAREA DE RELE TRATAMENTE? 
10. CARE AR FI PEDEAPSA ADECVATĂ PENTRU PERSOANELE CARE MALTRATEAZĂ ŞI CĂILE LEGALE DE ATAC PENTRU VICTIMELE RELELOR TRATAMENTE? 
11. CARE SUNT CELELALTE DREPTURI FUNDAMENTALE ALE DEŢINUŢILOR SAU BĂNUIŢILOR? REFERINŢE

 

 VEZi de asemenea 

E.6/2010 CO. Combaterea releleor tratamente şi a impunităţii: Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept: 11 întrebări şi răspunsuri / Svanidze, Eric. - Ch., 2010. - 28 p. 

COE: Intrări noi - Investigarea eficientă a relelor tratamente
Colectii CPESC
 Resurse CoE


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti