Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicatii 2017: Protecția datelor personale


Guidelines on the Protection of Individuals with regard to the processing of Personal Data in a world of Big Data / Consultative Committee of the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of Personal Data; Directorate General of Human Rights and Rule of Law. – Strasbourg: Council of Europe, 2017. – 9 p.


Lignes directrice sur la protection des personnes а l’égard du traitement des données à caractère personnel а l’ère des megadonnées / Comité de la Convention pour la protection des personnes а l'égard du traitement automatisé des données а caractère personnel; Direction générale droits de l’Homme et Etat de droit. – Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2017. – 10 p.

Megadatele (Big data) schimbă modalitatea noastră de a înțelege societatea. Ele oferă noi perspective și oportunități de inovare, de ameliorare a productivității și de participare socială.

Natura megadatelor riscă să devină o adevărată provocare pentru aplicarea principiilor tradiționale care guvernează protecția datelor personale, cum ar fi principiul finalității sau minimizarea datelor. De fiecare data când megadatele implică o prelucrare a datelor personale, fiecare persoană trebuie să fie în stare să-și exercite autonomia personală sau dreptul său de a-și verifica datele.

Comitetul Convenției Consiliului Europei cu privire la protecția datelor, cunoscută și ca ”Convenția 108”, a adoptat Linii directoare cu privire la megadate (Big Data) destinate să ajute responsabilii politici și organizațiile care operează cu date personale să plaseze persoanele în centrul economiei digitale.


  • Aceste linii directorii cuprind o serie de recomandări, printre care următoarele:
  • Orice prelucrare Big Data de date persoanele trebuie să se conforme obligației unui consimățmânt liber, special, informat și neechivoc și principiilor de limitare a obiectului, de echitate și de transparență;
  • Operatorii de date ar trebui să propună celor interesați o modalitate tehnică simplă și prietenoasă de a obține consimțământul lor;
  • Verificatorii și operatorii de date ar trebui să evalueze impactul probabil al prelucrării Big Data asupra drepturilor omului prin crearea, spre exemplu, a comitetelor de etică. Ei ar trebui să  evalueze riscurilor și să prevadă soluții deliberate și implicite în vederea atenuării riscurilor
  • Anonimizarea tehnică a datelor s-ar putea combina cu obligații juridice și contractuale în scopul prevenirii unei reidentificări a persoanelor vizate.

Alessandra Pierucci, Președintele Comitetului Convenției 108, a subliniat ”importanța de a furniza orientări cu privire la cee ace a devenit, în ultimii ani, o sursă exponențială de cunoștințe, și o sursă exponențială de prelucrare a datelor personale. Această primă etapă a Comitetului spre o protecție consolidate a persoanelor în mediul nostru de megadate ar trebui să conducă spre alte etape pentru a urma ritmul evoluției rapide a tehnologiilor care stau la baza megadatelor”.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti