Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Eurojust: Implementarea Planului de Acţiune impotriva traficului de fiinţe umane 2012-2016

DESCARCATI
Implementation of the Eurojust Action Plan against THB 2012-2016 Final evaluation report. January 2017. - Hague,, 2017. - 62 p.

În Raportul său final asupra Planului de Acţiune Împotriva Traficului de Fiinţe Umane, Eurojust evaluează activitatea din perioada 2012-2016.

În document se arată că principalele obstacole în combaterea traficului de persoane în Europa sunt complexitatea cazurilor din cauza caracterului lor multinaţional, implicarea unor grupări criminale sofisticate şi faptul că sunt vizate păturile sociale cele mai vulnerabile.

Autorităţile din statele membre au înţeles mai clar complexitatea cazurilor transfrontaliere şi şi-au coordonat mai bine acţiunile, inclusiv prin transmiterea reciprocă de informaţii.

Raportul EUROJUST mai arată o creştere a dorinţei şi angajamentelor statelor membre ale Uniunii Europene de a colabora la un nivel şi mai înalt decât până acum în combaterea traficului cu fiinţe umane.

S-au intensificat reuniunile de coordonare de la sediul EUROJUST şi au fost formate echipe mixte de investigaţii, care s-au dovedit a fi extrem de eficiente în urmărirea în justiţie a cazurilor de nivel multinaţional.

 Lukáš Starý, preşedintele echipei însărcinate cu combaterea traficului de fiinţe umane din cadrul EUROJUST, a arătat că o colaborare juridică întărită este esenţială în combaterea acestui tip grav de crime.

Combaterea traficului de fiinţe umane pentru muncă şi alte forme de exploatare cere o coordonare juridică ce nu poate fi oferită decât de agenţia EUROJUST - spune el. EUROJUST rămâne angajată în facilitarea luptei împotriva acestui flagel.

Lecţiile învăţate din evaluarea finală a Planului de Acţiune vor fi folosite pentru îmbunătăţirea pe mai departe a activităţilor operative ale EUROJUST. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti