Faceți căutări pe acest blog

Europa cetățenilor : Dosar tematic

Toți cetățnii unei țări membre a Uniunii Europene sunt, automat, și cetățeni ai UE. Statutul de cetățean al UE vă conferă o serie de drepturi și responsabilități suplimentare importante.

Acestea sunt definite de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 20) și Carta drepturilor findamentale   (capitolul V).

Europa cetățenilor

Europa cetățenilor se concretizează sub mai multe forme și s-a dezvoltat treptat. Consacrată în prezent prin tratate, cetățenia UE completează cetățenia națională, fără a o înlocui. Cartea drepturilor fundamentale, care a dobândit caracter obligatoriu din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reunește într-un singur text toate drepturile persoanelor, grupându-le în jurul câtorva principii majore: demnitatea umană, libertățile fundamentale, egalitatea între persoane, solidaritatea, drepturile cetățenilor și justiția. În plus față de dreptul de a circula liber în Uniune, orice cetățean are dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European cu privire la orice chestiune care este de competența Uniunii. În fine, inițiativa cetățenească europeană le permite cetățenilor ca, în anumite condiții, să invite Comisia să prezinte o propunere de act legislativ, considerată necesară pentru aplicarea tratatelor.
2.1. Drepturile individuale și colective

 

Cetățenia UE

Cetățenia UE a fost definită pentru prima dată în articolele 9-12 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Articolele 18-25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilesc drepturile care decurg din cetățenia UE.
Orice resortisant al unei țări din UE este considerat a fi cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează. 

Cetățenii au dreptul:
 • de a se muta și de a-și stabili reședința oriunde pe teritoriul UE;
 • de a vota și a candida la alegerile pentru autoritățile locale sau pentru Parlamentul European în țara lor de reședință;
 • la protecție diplomatică și consulară în afara UE din partea autorităților oricărei țări a UE dacă nu este reprezentată țara ai căror cetățeni sunt;
 • de a adresa petiții Parlamentului European și de a înainta plângeri către Ombudsmanul european;
 • de a li se adresa instituțiilor europene în oricare dintre limbile oficiale ale UE și de a primi răspuns în aceeași limbă;
 • la nediscriminare pe criterii de naționalitate, sex, rasă, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
 • de a invita Comisia să înainteze o propunere legislativă (inițiativă cetățenească);
 • de a accesa documentele instituțiilor și ale organismelor UE în anumite condiții (articolul 15 din TFUE).

Legislaţia UE - sinteze

 

 Comisia Europeană


 În primul raport privind cetățenia UE , prezentat în 2010, Comisia a identificat obstacolele pe care le întâmpină cetățenii când își exercită drepturile și a propus acțiuni pentru eliminarea acestor obstacole. Raportul a fost însoțit de un alt raport privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE .  Ambele rapoarte se bazează pe rezultatele unei consultări publice desfășurate în 2010. Comisia și-a ținut angajamentele: vedeți progresele .
 
În 2013, în contextul Anului european al cetățenilor, Comisia a adoptat cel de-al doilea raport privind cetățenia UE . Raportul se bazează pe analiza progreselor înregistrate în ceea ce privește cele 25 de acțiuni propuse în 2010 și prezintă 12 inițiative noi , în 6 domenii-cheie, al căror scop este să promoveze cetățenia UE și să elimine ultimele obstacole care îi împiedică pe cetățeni să beneficieze pe deplin de avantajele oferite de aceasta. Este însoțit de Raportul privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei Uniunii în perioada 2011-2013 . De asemenea, sunt disponibile fișe informative care prezintă rezultatele înregistrate de statele membre.
 Raportul din 2013 privind cetățenia UE  a contribuit la evenimentele derulate în contextul Anului european al cetățenilor, în special la dialogurile cu cetățenii, și a pregătit terenul pentru alegerile europene din 2014.
În prezent Comisia pregătește raportul din 2016 privind cetățenia UE. .În același timp, Comisia monitorizează punerea în aplicare, de către statele membre, a drepturilor asociate cetățeniei UE, așa cum prevede Tratatul.

 Mai mult
  
Vezi de asemenea

Cum să fii actor al cetăţeniei europene ?

Participarea activă la viața democratică a UE


Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare publică pentru cetățenii europeni, respectiv inițiativa cetățenească. În baza acesteia, 1 milion de cetățeni ai Uniunii, provenind dintr-un număr semnificativ de state membre, pot solicita în mod direct Comisiei Europene să prezinte o inițiativă de interes pentru ei în cadrul competențelor sale. 
GHID

Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, cetăţenii trebuie să formeze un „comitet al cetăţenilor” compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite.
Membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze* la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani).
Organizaţiile nu se pot implica în organizarea iniţiativelor cetăţeneşti. Totuşi, ele pot promova sau susţine iniţiative, cu condiţia să o facă în condiţii de transparenţă totală.
Comitetul cetăţenilor trebuie să-şi înregistreze iniţiativa pe acest site înainte de a începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. După confirmarea înregistrării, organizatorii au la dispoziţie un an pentru a colecta semnăturile.Alte site-uri instituționale referitoare la inițiativa cetățenească europeană

Organizații și site-uri care oferă informații, asistență și/sau platforme de discuții cu privire la inițiativa cetățenească europeanăEurActiv: http://eci.blogactiv.eu


Uniunea Europeană încurajează cetățenii și organizațiile să joace un rol activ în dezvoltarea UE:

UE iniţiază numeroase acţiuni şi programe care tind să dezvolte abordarea civică europeană pentru a întări sentimentul de identitate europeană al cetăţenilor săi.

Ghid rom
 • Programul „Europa pentru cetățeni” 2014-2020 își propune să îmbunătățească percepția cetățenilor asupra UE, a istoriei și diversității sale, să promoveze drepturile conferite de cetățenia europeană și să sporească participarea democratică la nivelul UE.
 Obiective specifice la nivel transnațional sau dintr-o perspectivă europeană:
• sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, a valorilor sale și a bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de rețele;
• încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii printr-o înțelegere mai bună a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de angajament societal și intercultural și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020 sprijină proiectele menite să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale, să sensibilizeze publicul cu privire la drepturile conferite de cetățenia europeană și să încurajeze o participare mai activă la viața democratică a UE.
În ultimii 50 de ani, Uniunea Europeană a instituit multe drepturi pentru locuitorii Europei, în domenii precum egalitatea, drepturile fundamentale și cetățenia europeană. Aceste drepturi trebuie să fie astăzi protejate și promovate. Programul UE „Drepturi, egalitate și cetățenie” face tocmai acest lucru. Acțiunile sale vizează consolidarea egalității de gen, combaterea tuturor formelor de discriminare și lupta împotriva rasismului. Programul abordează problema presantă a violenței împotriva femeilor, tinerilor și copiilor. Alte domenii prioritare includ drepturile copilului, incluziunea deplină a romilor în societatea europeană, drepturile consumatorilor și protecția datelor personale. Programul este gestionat de Direcția Generală Justiție a Comisiei Europene
 •  Comisia organizează periodic consultări publice pe marginea inițiativelor sale, permițându-le cetățenilor să își exprime punctul de vedere cu privire la acestea.
 • Dialogurile cu cetățenii se organizează în orașe din toată Uniunea pentru a le da oamenilor posibilitatea să se exprime și să discute despre probleme care îi interesează.
Dialogul civil include discuțiile dintre Comisie și organizațiile societății civile active în diverse domenii.

ALTE  RESURSE WEB


 • Portalul cetățenilorAcest portal oferă informații cu privire la problemele legate de cetățenia UE:

    ·        
drepturile în calitate de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene
·         modalități de a se implica în politica europeană și a modela agenda politică a UE
 • Europa ta - Acest site vi se adresează  cetăţenilor europeni şi familiilor dumneavoastră! Conţine informaţii utile privind drepturile de care beneficiaţi şi sfaturi practice pentru a vă ajuta să călătoriţi în UE.
 

·  Consumers
·  Sănătate
·  Familie


Portalul web „Europa ta” oferă asistență și consiliere cu privire la viața, munca și călătoriile în UE. Dacă este necesar, vizitatorii acestui portal sunt orientați în mod automat către servicii mai specializate de consiliere și asistență. În prezent se lucrează la crearea unei legături între „Europe direct” și „Europa ta” astfel încât să se înfi ințeze un ghișeu unic de informare cu privire la drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în UE în vederea furnizării unor informații clare și practice pe
internet și la un număr de telefon gratuit.
Portalul "Europa ta" oferă cetăţenilor şi întreprinderilor informaţii practice despre drepturile şi oportunităţile de care beneficiază în UE. Conţinutul său se referă la situaţii transfrontaliere concrete, cum ar fi cazul cetăţenilor europeni care doresc să lucreze sau să studieze într-o altă ţară europeană sau al întreprinderilor europene care intenţionează să se mute sau să-şi deschidă o nouă sucursală în altă ţară a Uniunii.

Alte resurse web

 • SOLVIT -  se ocupă de rezolvarea problemelor care au o dimensiune transfrontalieră şi sunt cauzate de proasta aplicare a dreptului comunitar de către autoritățile publice din statele membre UE.
 •  PLOTEUS - urmăreşte să ajute studenţii, pe cei ce caută un loc de muncă, muncitorii, părinţii, consilierii carierei şi profesorii să găsească informaţii despre studiul în Europa.
 • EURES - Un mod simplu de a afla informaţii despre locurile de muncă şi ofertele de educaţie din Europa. 

PUBLICATII


Cetățenie europeană

Publicatii / Eu Bookshop
Cetățenie europeană/ European citizenship

In limba  română   
Participare socială,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti