Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Martie 2016

341.2 / S-91   , I-1266828


341.2 / S-91   , I-1266828
SUCEVEANU, Natalia; BUIUC, Stela. Dreptul Instituţional al Uniunii Europene  : Ghid metodic / Natalia Suceveanu, Stela Buiuc, Cristina Bancu . ─ Chişinău : CEP USM, 2014. - 112 p.

 ISBN: 978-9975-71-588-1
                         
Ghidul oferă studenţiilor reperele principale de învăţare şi autoverificare pe baza structurii rezumative a informaţiei cuprinse în fiecare temă.378 / C-94     ,   I-1266840


Cum e sa fii student în UE / text : Alexandr Cauia, ...[et al.]; Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenteşti din Moldova ; Campania de informare "Europa pentru studenți" . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 21 p. : il.
 
ISBN: 978-9975-4430-5-0

Ținând cont de parcursul european pe care l-a ales Republica Moldova, în luna septembrie 2014, CNOSM a inițiat o campanie de informare privind Uniunea Europeană (UE) în rândul studenților.   
Campania a fost iniţţiată pentru a oferi aun spectru de informații legate de statutul membru UE, în special despre aspectele ce îi vizează pe studenți, pentru a-i ajuta să-și formeze o atitudine personală, argumentată și documentată

327 (4)/ T-11,  II-707789
             
Cuprins
TACHE, Ileana. Politicile externe ale Uniunii Europene  / Ileana Tache . ─ Brașov : Editura niversităţii Transilvania din Braşov, 2015. - 118 p.
Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.
ISBN: 978-606-19-0512-6
Lucrarea se doreşte a fi în primul rând un suport de curs pentru disciplina „Politici economice europene” studiată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Transilvania din Braşov la Masteratul de Managementul Afacerilor şi PCAG anul I, dar se adresează în acelaşi timp tuturor celor interesaţi de aspectele definitorii ale integrării europene şi ale modului de concepere a politicilor economice europene în etapa actuală.

Politicile economice europene sunt prezentate cu o orientare asupra evoluţiei lor istorice, menită să ofere masteranzilor cunoaşterea manierei în care elaborarea politicilor şi interacţiunea instituţională s-au modificat în timp. Având în vedere aderarea României la familia europeană în anul 2007, devine necesar efortul de va înţelege fenomenele, procesele şi mecanismele de edificare a complexului sistem economic european.

Cartea cuprinde 12 teme, urmate de referinţe bibliografice utile pentru o documentare suplimentară351 / A-21, I-1267357
Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor integraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană: Materiale ale conferinței științifice a cadrelor didactice din 01 iunie 2015 / col. de red. : Igor Bucătaru, ...[et al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2015. - 172 p.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.  ISBN: 978-9975-71-693-2 


 


378 / T-67
III-124937
descarcati
To be an Erasmus student / Coord. : Nicolae Marinescu . ─ Brașov : Editura Universităţii "Transilvania", 2014. - 216 p. : il., fotogr.
ISBN: 978-606-19-0377-1                    

658.1 / S-88   IV-54375
STRATAN, Alexandru; ANASTASE, Ileana. Dezvoltarea potenţialului economic al întreprinderii în contextul tendinţelor europene : Monografie / Stratan Alexandru, Anastase Ileana . ─ Chișinău : INCE, 2014. - 214 p.
ISBN: 978-9975-3032-0-0


Lucrarea poate servi drept reper intelectual pentru  întreprinderiledin RM şi Romănia , antrenate în competiîia economică cu ţările din UE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti