Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Studii de Strategie şi Politici 2015 / IER

Institutul European din România, în calitate de instituţie publică cu atribuţii în sprijinirea formulării şi aplicării politicilor Guvernului, a continuat şi în anul 2015 programul de cercetare dedicat Studiilor de strategie şi politici (Strategy and Policy Studies SPOS).

Programul SPOS este menit a sprijini fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene, oferind decidenţilor politici informaţii, analize şi opţiuni de politici.  Studii de Strategie şi Politici 2015  :Sinteze  / IER. - Buc., 2016. - 53 p
descarcati


Seria de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) are ca scop furnizarea unor elemente pentru fundamentarea politicilor postaderare şi a poziţiilor României vizând construcţia europeană.

 În anul 2015, în cadrul acestui proiect au fost realizate cinci studii, care au abordat arii tematice diferite, relevante pentru evoluţia României în context european. Cercetările au urmărit furnizarea unor elemente de fundamentare a politicilor în domenii precum: combaterea euroscepticismului, extremismului/radicalizării și consolidarea încrederii în valorile europene, cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova, industriile creative și potențialul lor de creștere în România, planul de investiţii al Comisiei Juncker, noile măsuri de combatere a fenomenului terorist și impactul acestora asupra liberei circulații

Studiul nr. 1 

descarcati

Combaterea euroscepticismului, extremismului/radicalizării și consolidarea încrederii în valorile europene/ Sergiu Gherghina (coord.), Sorina Soare, Sergiu Mișcoiu.- Bucureşti: Institutul European din România, 2016. - 76 p..
 Cuprins

CAPITOLUL 1 CADRUL TEORETIC ȘI CONCEPTUAL: EUROSCEPTICISM ȘI EXTREMISM ÎN UE
 CAPITOLUL 2 PARTIDELE POLITICE EUROPENE CU DISCURS EUROSCEPTIC ȘI EXTREMIST
CAPITOLUL 3 PERCEPȚIILE ȘI ATITUDINILE CETĂȚENILOR DESPRE UE
CAPITOLUL 4 MODALITĂȚI DE COMBATERE A EUROSCEPTICISMULUI ȘI A RADICALIZĂRII CU ACCENTE XENOFOBE LA NIVEL INSTITUȚIONAL SI EXTRA-INSTITUȚIONAL ÎN ROMÂNIA
 

Studiul nr. 2 

descarcati
Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între Româniași Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020/ Iordan Gheorghe Bărbulescu (coord.), Mircea Brie, Nicolae Toderaș.-- Bucureşti: Institutul European din România, 2016. - 117 p..

 Cuprins

CAPITOLUL I  ROLUL COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN POLITICA EUROPEANĂ  DE VECINĂTATE  ȘI NOUL  FORMAT AL PARTENERIATULUI ESTIC
CAPITOLUL 2  STADIUL COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE A ROMÂNIEI CU UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
CAPITOLUL 3  PATRU DIMENSIUNI ALE COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI UCRAINA, RESPECTIV ÎNTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA PENTRU PERIOADA 2014 – 2020. PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI RECOMANDĂRI


 Studiul nr. 3 

descarcati

Industriile creative: potențial de creștere în România și în context european/ Valentin Cojanu (coord.), Dragoș Nicolae Pîslaru, Elena Botezatu. -  Bucureşti: Institutul European din România, 2016. - 94 p..Obiectivul general al studiului este acela de a evidenția potențialul de creștere a industriilor culturale și creative în România și în context european. Obiectivele specifice ale studiului se referă, pe de o parte, la analiza dimensiunii sectorului, reperelor de profitabilitate și a tendințelor ce se manifestă în piață, iar pe de altă parte, la analiza factorilor facilitatori ai dezvoltării industriilor creative, ca pârghii pentru eventuale decizii de politică publică în domeniu. Cuprins

1. INTRODUCERE
2. SECTORUL CULTURAL ŞI CREATIV ÎN ROMÂNIA: ROLUL ECONOMIC ŞI POTENŢIAL DE CREŞTERE 
3. CADRUL DE POLITICĂ A CULTURII ŞI TEMELE PROMOVĂRII CREAŢIEI


Studiul nr. 4   

descarcati
Planul de investiţii al Comisiei Juncker şi potenţialul impact asupra economiei Româneşti/Lucian Liviu Albu (coord.), Adrian Cantemir Călin, Oana Cristina Popovici, Daniel Ștefan Belingher. - Bucureşti: Institutul European din România, 2016. - 101 pObiectivul principal al acestui studiu îl reprezintă identificarea potențialului impact al planului de investiții asupra economiei  românești și  realizarea de recomandări de politică publică atât pentru a optimiza funcționarea Fondului European de Investiții Strategice (FEIS) în România, cât și pentru a potența impactul investițiilor asupra creșterii economice în România,.
 Autorii au structurat problematica prezentată mai sus în șase secțiuni, grupate în două părți esențiale. În  prima  parte  a  acestui  studiu  am  analizat  modul  de  implementare  a  planului  de  investiții  și mecanismul de funcționare al acestuia, precum și caracteristicile care îl definesc în raport cu alte surse de finanțare. Cea d e-a doua parte este centrată pe  analiza cadrului economiei românești,  unde  am  accentuat  principalele  implicații  generate  de  planul  Juncker  și  măsurile  de  politică
publică necesare

  
 Studiul nr. 5  

Impactul noilor măsuri de combatere a fenomenului terorist, propuse la nivel european, asupra liberei circulații/ Simona R. Soare, Claudia M. Postelnicescu. -
Bucureşti: Institutul European din România, 2016. - 89 p.

Cuprins

Capitolul I. Terorismul internaţional, noua ameninţare teroristă şi securitatea europeană (Contribuție Simona R. Soare)
Capitolul II. Noile măsuri legislative antiteroriste europene şi impactul asupra liberei circulații în Europa (Contribuție Simona R. Soare)
Capitolul III. Europa, ameninţările teroriste şi impactul asupra valorilor europene (Contribuţie Claudia M. Postelnicescu)
Capitolul IV. România, ameninţările teroriste şi impactul asupra politicii externe
şi de securitate (Contribuţie Claudia M. Postelnicescu)
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti