Faceți căutări pe acest blog

CoE_E-publicaţii 2015: Cooperare pentru eficienţă: Autorităţi locale şi organisme naţionale specializate luptă cu rasismul şi intoleranţa

Niall Crowley. Cooperation for effectiveness: Local Authorities and National Specialised Bodies Combating Racism and Intolerance / Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei. - Strasbourg, 2015. - 53 p.

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) este o instanţă independentă de monitorizare în domeniul drepturilor omului, specializată în problemele privind rasismul şi discriminarea rasială. Acţiunile ECRI cuprind toate măsurile necesare pentru combaterea violenţei, discriminărilor şi prejudecăţilor cu care se confruntă persoanele sau grupurile de persoane, în special din cauza rasei, culorii, limbii, religiei, cetăţeniei sau originii naţionale sau etnice.

În mai 2014, ECRI a găzduit seminarul „Rolul organismlor naţionale specializate în susţinerea acţiunilor autorităţilor locale de combatere a rasismului şi intoleranţei” (The Role of National Specialised Bodies in Supporting Local Authorities in the Fight against Racism and Intolerance). Concluziile seminarului au inclus un angajament de a revizui bunele practici identificate în acest domeniu. Aceasta lucrare este primul pas în îndeplinirea acestui angajament.

Acest studiu a fost elaborat pe baza prezentărilor făcute de organismele naționale specializate în acest seminar privind bunele practici implementate. Aceste bune practici au fost evaluate prin interviuri cu angajaţii acestor instituții din Croația, Franța, Italia, Țările de Jos, Suedia., Belgia și Irlanda .

Seminarul a concluzionat că „un factor de succes fundamental pentru realizarea unei societăţi toleranţe şi incluzive la nivel local este cooperarea efectivă între autorităţile locale şi regionale, organisemele naţionale specializate şi organizaţiile neguvernamentale”. 
Cât priveşte actorii principali ai cooperării între autorităţile locale şi organsmele naţionale specilizate, ultimele joacă un rol important în crearea condiţiilor pentru această cooperare. Organizaţiile internaţionale oferă suport esenţial pentru această cooperare. organizaţiile neguvernamentale contribuie la calitatea acestei cooperări.

Această publicaţie ar putea ajuta aceste instituţii să dezvolte şi să extindă această cooperare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti