Faceți căutări pe acest blog

Spune NU rasismului: Săptămâna europeană de acţiune împotriva rasismului şi discriminării

Către 21 martie, Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, Mişcarea împotriva discursului instigator la ură (No Hate Speech Movement) a Consiliului Europei organizează o săptămână europeană de acţiune pentru sensibilizare cu privire la fenomenul rasismului în Europa. Prin acţiunile desfăşurate în cursul acestei săptămâni tinerii vor învăţa cum să riposteze rasismului şi discriminării. De asemenea, prin activităţi de informare şi comunicare vor fi combătute miturilor ce vizează grupurile de victime ale discriminării în Europa, tinerii vor fi instruiţi cum să denunţe exprimările discriminatorii în mediul on-line şi cel real.

Consiliul Europei dispune de un vast arsenal de instrumente care să ajute guvernele, organizaţiile locale şi cetăţenii să prevină şi să combată cu eforturi comune discriminarea şi, în acest scop, să creeze un cadru instituţional bazat pe valori democratice.

Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI), organul de protecţie a drepturilor omului al Consiliului Europei, alcătuit din experţi independenţi, este responsabil de supravegherea manfestărilor de rasism, discriminare rasială, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă în toată Europa ; ea elaborează rapoarte şi formulează recomandări adresate celor 47 State membre ale Consiliului Europei în scopul de a încuraja punerea în aplicare a unor politci eficiente pentru soluţionarea acestor probleme.

Curtea europeană a drepturilor omului a adoptat o serie de hotărâri privind discriminarea rasială şi discursul instigator la ură, în care au fost identificate formele de exprimare care ar trebui considerate ca fiind ofensatoare sau contrare Convenţiei europene a drepturilor omului (în special, rasismul, xenofobia, antisemitismul, naţionalismul agresiv şi discriminarea faţă de minorităţi şi imigranţi). De asemenea, aceste hotărâri demonstrează cum să se facă distincţie între, pe de o parte, o incitare reală şi serioasă la extremism şi, pe de altă parte, drepturile persoanelor (în special ale jurnaliştilor şi politicienilor) de a se exprima liber şi de „a ofensa, şoca sau deranja” alte persoane.Printre organele Consiliului Europei care luptă împotriva rasismului şi discriminării, ar putea fi menţionat Comisarul pentru drepturile omului şi Adunarea Parlamentară.

În martie 2014, Consiliul Europei a lansat Mişcarea împotriva discursului instigator la ură, campanie a tinerilor care vizează micşorarea pragului de toleranţă faţă de discursul de ură în mediul on-line şi încurajarea participării şi spiritului civic al tinerilor on-line, inclusiv în procesul de guvernare a internetului.

În cursul Săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi discriminării, tinerii cu vârsta peste 13 ani sunt invitaţi să răspundă la sondajul lansat de Mişcarea împotriva discursului instigator la ură pentru a ajuta Consiliul Europei să colecteze date semnificative cu privire la amploarea rasismului şi a discursului de ură în mediul online şi astfel să contribuie la combaterea rasismului în toate formele sale, în spaţiul virtual şi cel real, prin lecturare, schimb, prin jocuri şi prin postarea de comentarii pe portalul Mişcării împotriva discursului instigator la ură.Informaţii suplimentare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti