Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi - Agenda de integrare europeană: Publicații APE

Versiunea electonică a publicaţiilor poate fi accesată
 
342.7 / B - 92    , IV-52441
BUCĂTARU, Victoria. Liberalizarea regimului de vize cu UE  : Progrese, provocări, perspective / Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 11 p.


Deși a îndeplinit toate condiţionalităţile Planului de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize cu UE, Republica Moldova trebuie să continue procesul complex de reforme în domeniul justiţiei și lupta împotriva corupţiei. Independenţa instituţională, dar și eficientizarea managementul intern sunt necesare pentru a oferi stabilitate, funcţionalitate și eficienţă în aceste domenii. Lupta cu corupţia, prevenirea și combaterea acesteia, trebuie privită nu doar ca un element al păturilor medii și mijlocii, ci unul ce erodează statul la nivel înalt. Influenţa politicului trebuie limitată, iar un angajament solid din partea elitelor politice este oportun ISBN: 978-9975-79-863-1

323(478) / C-52     
IV-52439
CHIRILĂ, Victor. Politica de Reintegrare a Republicii Moldova  : Viziune, strategii, mijloace / Victor Chirilă; Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

ISBN: 978-9975-79-866-2

Miza aproape exclusivă pe reglementarea politică în formatului de negocieri 5+2 și promovarea măsurilor de încredere nu este suficientă pentru pregătirea ţării pentru o eventuală reintegrare a regiunii transnistrene. Republică Moldova are nevoie urgent de elaborarea și punerea în aplicare a unei politici credibile de reintegrare pe termen mediu și lung, care ar fixa obiectivele, ar trasa sarcinile sarcinile, ar stabili responsabilităţile, ar mobiliza resursele financiare și ar lansa o comunicare activă cu societatea de pe ambele maluri ale Nistrului.
347.9 / C-65  ,IV-52437
COCÎRŢĂ, Alexandru Reforma Procuraturii Republicii Moldova : Obiective, activități, rezultate / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

ISBN: 978-9975-79-865-5
Reforma Procuraturii constituie un subiect continuuatît pe agenda politică internă, cît și în cadrul dialoguluicu partenerii de dezvoltare. RM continuă să fie sub monitorizarea Consiliului Europei, în parte, datorită avansării modeste în ceea ce privește reformarea Procuraturii. Fiecare guvernare a iniţiat reforme în cadrul Procuraturii, care deseori erau dictate de conjunctura politică. O abordare strategică, care să fie impulsionată de o adevărată îngrijorare faţă de funcţionarea Procuraturii în interesul cetăţeanului și a societăţii, lipsea. Strategia de reformă a sectorului justiţie (2011-2016) preia ștafeta în șirul de tentative de modernizare a acestei instituţii.

 
 354.3 / M-95, IV-52433
MUNTEANU, Victor. Reforma Ministerului de Interne : Obiective, activități, rezultate /Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

ISBN: 978-9975-79-864-8

Reforma MAI a demaratfoarte bine, s-au înregistrat succese reale în ceea ceprivește structura, funcţionalitatea și eficienţa. Reforma însă nu este finalizată. Există riscuri reale legate de lipsa unei viziuni clare asupra pașilor următori și asupra finalităţii acesteia. La fel, există riscuri legate de finanţarea inadecvată și de voinţa politică ce se poate schimba în rezultatul alegerilor parlamentare care se apropie. 

 
342.7 / G-74   , IV-52435
GRÂU, Lina. Anul 2013 - primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

ISBN: 978-9975-79-862-4


Anul 2013 a fost anul în care s-au făcut primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova, pași dificili mai ales pentru membrii nou-alesului Consiliu Antidiscriminare, organul căruia îi revine sarcina principală în combaterea și sancţionarea discriminării, dar și în promovarea nediscriminării în societate.


351.8 / B-19, IV-52431

BALTAG, Alexandru. Securitatea energetică a Republicii Moldova : Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice /  Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

ISBN: 978-9975-79-867-9Cuprins
 • Securitatea energetică – descrierea contextului și definirea provocărilor
 • Proiecte energetice regionale de care poate beneficia Republica Moldova
  în contextul asigurării propriei securităţi energetice
 • Energia regenerabilă și eficienţa energetică reprezintă o soluţie
  privind dilema securităţii energetice
 • Energia regenerabilă și eficienţa energetică: cadrul instituţional și legal
  Instrumente de promovare a energiei regenerabile și a eficienţei energetice
 • Ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru a promova mai bine
  producerea energiei regenerabile și eficienţa energetică
      

 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti