Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Comunicarea CE „Parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015”

DESCARCATI
Parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015=Communication: A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015, Bruxelles, 5,02,2015, COM(2015)44 final

Anul 2015 este unul crucial pentru dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Prin adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, care va înlocui Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, comunitatea internațională va răspunde provocărilor cu care se confruntă lumea de astăzi: eradicarea sărăciei, realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii pentru generațiile prezente și viitoare și asigurarea promovării și a protecției tuturor drepturilor și valorilor fundamentale ale omului ca bază a unor societăți pașnice și prospere.


Toate țările ar trebui să contribuie în mod echitabil la atingerea obiectivelor mondiale și ar trebui să fie răspunzătoare în fața cetățenilor și a comunității internaționale. Va fi esențial să se dea dovadă de un angajament politic la cel mai înalt nivel, iar țările aflate în toate stadiile de dezvoltare trebuie să se implice și să își asume răspunderea pentru punerea în aplicare a agendei pentru perioada de după 2015.
Parteneriatul ar trebui să se bazeze pe valorile universale, precum drepturile omului, buna guvernanță, statul de drept, sprijinul acordat instituțiilor democratice, incluziune, nediscriminare și egalitate de gen. În comunicare se prezintă elementele-cheie care trebuie să facă parte din parteneriatul mondial, inclusiv un cadru politic propice pentru mediu, dezvoltarea capacităților, mobilizarea și utilizarea eficientă a finanțelor publice naționale și internaționale, valorificarea la maximum a schimburilor comerciale și a tehnologiei, fructificarea efectelor pozitive ale migrației, precum și utilizarea eficace a sectorului privat și a resurselor naturale. Se subliniază, de asemenea, necesitatea unui cadru solid pentru monitorizare, responsabilitate și evaluare la toate nivelurile.

În comunicare se confirmă sprijinul oferit de Comisie în urma apelului lansat de Secretarul General al ONU ca toate țările dezvoltate să își îndeplinească obiectivul ONU de 0,7 % AOD/VNB și ca țările cu venituri medii superioare și economiile emergente să își sporească contribuția la finanțarea publică internațională, stabilind obiective și calendare specifice în acest sens.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti