Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Noiembrie 2014)339.9 / /P-84   I-1259123

POPESCU, Constantin Valentin. Grupările economice internaţionale regionale şi subregionale din Europa. ─ Craiova : Universitaria, 2013. - 170 p. Bibliogr. Bibliogr.: p. 167-169 ISBN: 978-606-14-0744-6 Cartea şi-a propus ca obiectiv cunoaşterea activităţii organizaţiilor regionale şi subregionale în contextul transformărilor din economia mondială şi a rolului acestora în implementarea creşterii economice durabile şi a fluxurilor comerciale internaţionale în context global. Din perspectiva aplicativă, lucrarea oferă o analiză sintetică a organismelor economice regionale şi subregionale, efectele acestora asupra creşterii durabile şi a tranzacţiilor internaţionale. Rezultatele relevante ale acestor organizaţii pe plen european şi mondial constituie un reper major de cercetare pentru dezvoltarea regională şi naţională ca puncte de plecare pentru abordarea politicilor europene şi de punere a acestora în aplicare pentru avantajele competitive şi câştigurile de productivitate, care să contribuie la creştere şi inovare şi în final la ridicarea nivelului de trai al populaţiei.


316.4 / R-81 ,  II 704525 
ROŞU-HAMZESCU, Ion Afacerile Uniunii Europene în contextul noii economii . ─ Craiova : Universitaria, 2013. + 267 p. : tab., scheme.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 260-267

ISBN: 978-606-14-0762-0001.89 / L-43, II-704469
Cuprins
LAZĂR, Roxana-Elena Europiaţa cercetării, dezvoltării şi inovării. Inserţia României  / Pref. de Spiridon Pralea . ─ Iaşi : Institutul European, 2013. - 237, 7 p. - (Colecția Academica. Seria Economie ; 189).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-227
ISBN: 978-973-611-989-7


 Volumul trateaza un subiect de mare interes si actualitate, cu implicatii teoretice, dar si de ordin strategic, politic si practic. Interesul pentru aceasta tema este peren, fiind justificat de rolul crucial al cercetarii, dezvoltarii si inovarii in initierea si sustinerea progresului tehnologic, economic si social din orice tara si din orice perioada istorica.
Lucrarea are caracter de noutate in literatura de specialitate din Romania. Studiile consacrate subiectului, mai vechi sau mai noi, ofera doar imagini partiale. Analizele efectuate pana in prezent au fost orientate, uneori excesiv, spre importanta, in crestere, a cunostintelor din noua economie si spre rolul capitalului uman, dar mai putin spre impactul cercetarii, dezvoltarii si inovarii in planul cresterii economice si a specializarii internationale.

Complexitatea si eterogenitatea problematicii investigate sunt evidentiate printr-o analiza economico-juridica a subiectului.
           
327 P-93, I-1258487


 Procese integraționiste europene: Aspecte politice, economice, juridice și lingvistice = European integrational processes: Political, economic, law and linguistic aspects : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a IX-a de la fondarea IRIM, 21 martie 2012 / Col. de red. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chișinău : ISRIM, 2013. - 173 p..- Antetitlu : Inst. de Relații Intern. din Moldova.-Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-4023-0-9

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti