Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii: Bilanțul eforturilor UE de combatere a traficului de persoane (2010-2014)


Pentru a marca, la 18 octombrie 2014, cea de a opta aniversare a Zilei UE împotriva traficului de persoane, Comisia face  bilanțul tuturor eforturilor coordonate care s-au depus în mandatul 2010-2014 al Comisiei Europene pentru a se atinge obiectivul eradicării traficului de persoane. După adoptarea, în 2011, a Directivei UE de combatere a traficului de persoane, instanțele din întreaga Europă judecă infracțiunile legate de traficul de persoane la fel de aspru, folosind aceleași valori minime și maxime de pedepse cu închisoarea, și țările UE sunt obligate să furnizeze un sprijin adecvat victimelor. De asemenea, în Strategia UE pe 2012-2016 privind traficul de persoane, UE a prevăzut 40 de măsuri concrete și practice împotriva traficului de persoane, aducând protecția victimelor și drepturile acestora în centrul atenției. 

Comisia Europeană prezintă  
Raportul intermediar privind Strategia UE pentru perioada 2012-2016 privind traficul de persoane. 

Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of
trafficking in human beings
{COM(2014) 635 final}. - 17.10.2014. - 28 p.


Strategia UE 2012-2016: depunerea de eforturi în vederea eradicării traficului de persoane

Acțiunile concrete ale strategiei UE pentru perioada 2012-2016 privind traficul de persoane sunt în plină desfășurare. S-au întreprins multe acțiuni la nivelul UE pentru a combate această problemă în profunzime, cu inițiative menite: 

  • să identifice mai bine victimele, prin publicarea de orientări destinate autorităților și altor persoane interesate, în special serviciilor consulare și polițiștilor de frontieră, pentru identificarea victimelor traficului de persoane;
  • să implice societatea civilă și să determine cooperarea strânsă cu aceasta, prin crearea Platformei societății civile din UE împotriva traficului de persoane și a e-platformei destinate sutelor de organizații ale societății civile active în combaterea traficului de persoane;
  • să sporească înțelegerea fenomenului, prin lansarea de studii privind jurisprudența referitoare la exploatarea prin muncă, privind evaluarea inițiativelor de prevenire și privind copiii ca grup cu risc ridicat;
  • să informeze mai bine victimele privind drepturile de care beneficiază, prin emiterea de către toate statele membre de orientări privind drepturile conferite de UE victimelor traficului de persoane;
  • să acorde o asistență și o protecție mai adecvate copiilor, ca persoane deosebit de vulnerabile: Manualul destinat autorităților și altor persoane interesate – „Guardianship for children deprived of parental care” (Asistență pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească);
  • ă utilizeze pe deplin agențiile UE care lucrează în domeniul traficului de persoane;
  • să consolideze/accentueze cooperarea cu țările din afara UE, prin punerea în practică a Documentului orientat către acțiune din 2009 privind consolidarea dimensiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea traficului de persoane.
  un raport statistic privind victimele și autorii infracțiunii de trafic de persoane aferent perioadei 2010-2012
descarcati
  Raportul statistic integral privind traficul de persoane în perioada 2010-2012 Comisia Europeană publică cel de al doilea document de lucru la nivelul UE privind statisticile referitoare la traficul de persoane, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012. Documentul de lucru reprezintă singura colectare de date statistice existente la nivelul UE privind traficul de persoane. S-au realizat progrese încurajatoare în ceea ce privește disponibilitatea datelor, însă în documentul de lucru se evidențiază și necesitatea unor noi îmbunătățiri. Documentul de lucru nu redă întreaga amploare a traficului de persoane, ci furnizează date numai despre victimele și autorii infracțiunii de trafic de persoane care au intrat în contact cu autoritățile și actorii de la nivel național.

informații referitoare la aplicarea dispozițiilor directivei privind acordarea de permise de ședere victimelor traficului de persoane din afara UE. 
 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Directive 2004/81 on the residence permit issued to third-countrynationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject ofan action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities.{SWD(2014) 318 final}. - 2014. - 17.10.2014. - 11 p.


i
Comisia elaborează un raport privind aplicarea Directivei 2004/81/CE, care reglementează acordarea unui permis de ședere victimelor traficului de persoane din afara UE care cooperează cu autoritățile de cercetare și urmărire penală a autorilor infracțiunii de trafic de persoane. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a asigura punerea în aplicare deplină și corectă a legislației și pentru a facilita schimbul de bune practici, cum ar fi evaluările de risc individuale pentru toate victimele în perioada anterioară și în timpul cooperării cu acestea. 


Pagina Infographics (Grafică digitală)
Site-ul web al doamnei Cecilia Malmström
Site-ul web al DG Afaceri Interne

Vezi de asemenea:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti