Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recente

  Harta Uniunii Europene 2014

 O hartă geopolitică utilă a celor 28 de state membre ale Uniunii Europene în 2013. Sunt incluse, de asemenea, o hartă de mici dimensiuni a teritoriilor necontinentale și de peste mări ale statelor membre și drapelele naționale. DESCARCATI (ROM)


descarcati
Fontaine P. 12 lecții despre Europa / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . - 2014. - 45 p.

Broșura face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acţionează UE în diverse domenii de competenţă, din ce motive și cu ce rezultate 


descarcati
Moneda euro - aspecte-cheie privind moneda euro/Consiliul European
. - 2014 - 2 p.

Această broșură prezintă informații de bază referitoare la moneda euro, la zona în care aceasta este utilizată și la producerea monedelor și a bancnotelor
.Descarcati

Europa şi tu 
/ Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . - 2014. - 36 p.

Știai că Uniunea Europeană este formată din 28 de țări și că are aproximativ 508 milioane de locuitori? Pornește la drum și descoperă cele 28 de țări, colorează drapelul fiecăreia și ghicește-i capitala, ale cărei litere au fost amestecate. Vei vedea, e distractiv! Justiţie pe înţelesul copiilor: Termeni cheie=Child-friendly justice: Key terms/ Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE. - 2014. - 32 p.

Broşura  pentru copii explică elementele-cheie ale unei justiţii pe înţelesul copiilor, astfel încât aceştea să poată fi sensibilizaţi şi să cunoască mai mult despre ceea ce înseamnă pentru ei o justiţie. Mai mult

Descarcati

UE pe arena mondială în 2014: O prezentare statistică=The EU in the world 2014 A statistical portrait/ EUROSTAT  - 2014. - 180 p.

DESCARCATI
Un nou regim de calificări profesionale pentru Europa . - Luxemburg, 2014. - 8 p.
UE pentru creștere economică și locuri muncă

În fiecare țară a UE există anumite profesii pentru exercitarea cărora sunt necesare calificări profesionale specifice. Acest lucru este valabil, în toate țările UE, în cazul medicilor și poate viza, în anumite țări, arhitecții, inginerii, electricienii sau cadrele didactice. Au fost instituite norme care permit recunoașterea calificărilor profesionale pe întreg teritoriul UE, oferind profesioniștilor posibilitatea de a lucra permanent sau temporar în alte țări ale UE. Acest lucru este important pentru facilitarea accesului la acele profesii în întreaga piață unică. Normele respective au fost actualizate recent cu sprijinul Parlamentului European și al Consiliului, iar noul cadru va intra în vigoare în ianuarie 2016. Directiva revizuită privind recunoașterea calificărilor profesionale le va permite profesioniștilor să se deplaseze cu mai multă ușurință pe teritoriul UE și va consolida protecția consumatorilor și a pacienților

Ombudsmanul European . Benefic pentru afaceri/Ombudsmanul European . - 2014. - 8 p.

DESCARCATI
Indiferent dacă sunteți o multinațională de mari dimensiuni sau un IMM și indiferent unde este stabilită compania dumneavoastră, puteți să înaintați o plângere Ombudsmanului European în legătură cu cazurile de administrare deficitară sau incorectă la nivelul UE. Dacă vă confruntați cu probleme în cadrul unui proiect sau program finanțat de UE, dacă sunteți nemulțumit de interacțiunea pe care ați avut-o cu instituțiile UE în contextul licitațiilor și al contractelor, al procedurilor de consultare, al activităților de lobby sau al eforturilor de a obține acces la documente sau informații importante, Ombudsmanul European vă poate ajuta

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition . - Luxemburg,  2014. - 56 p.

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition descrie principalele tendințe, provocări și evoluții tehnologice susceptibile de a avea un impact asupra sistemelor educaționale din școli. Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition a fost elaborat de Comisia Europeană în cooperare cu o echipă condusă de Inholland University of Applied Sciences (Țările de Jos) și de New Media Consortium (NMC), un organism american fără scop lucrativ, care reunește experți internaționali în tehnologiile educaționale. Acest raport se bazează pe seria de raporturi Horizon și pe metodologia NMC, precum și pe studii întreprinse de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei cu privire la viitorul procesului de învățare, cum ar fi FutLearn și MATEL.


descarcati
  Idei pentru o Europă mai bună: Raport EYE2014. - 2014. -  59 p.

Ce poate oferi Europa tinerilor și ce pot oferi tinerii Europei? Peste 5.000 de tineri din întreaga Europă au căutat răspunsul în mai, când s-au întâlnit la Parlamentul European, la Strasbourg, cu ocazia evenimentului EYE 2014. Raportul acestei reuniuni a fost înmânat eurodeputaților, iar cele mai concrete idei vor fi prezentate în comisiile parlamentare.

La câteva zile după eveniment, Presa Tinerilor Europeni, Forumul Tinerilor Europeni și peste o sută de jurnaliști care au scris despre EYE au reunit într-un raport final  rezultatele. Raportul a fost înmânat eurodeputaților în plen, în iulie, ca sursă de inspirație pentru abordarea speranțelor și a îngrijorărilor tinerilor UE.descarcati
Extinderea: Extinderea valorilor și normelor europene la mai multe țări /Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicare . - Luxemburg, 2014. - 12 p.

Broșura face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”.Broșura  explică modul în care acționează EU în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate
Pachetul anual privind Extinderea Uniunii Europene 2014 

 cuprinde „Strategia pentru extindere şi principalele provocări pentru perioada 2014–2015”, precum şi Rapoarte de progres pentru fiecare dintre statele candidate şi potenţialii candidaţi.

 Pachetul extindere din acest an este prezentat în contextul apropiatei încheieri a mandatului actualei Comisii Europene şi al începerii în perioada următoare a activităţii unui nou colegiu al Comisiei.

Pachetul privind extinderea UE evidenţiază odată în plus, puterea transformatoare a politicii de extindere şi beneficiile strategice ale acesteia, în ceea ce priveşte stabilitatea, îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi creşterea prosperităţii din statele candidate sau aspirante la UE. În acest sens, criteriile politice de aderare, incluzând protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, guvernanţa economică, cărora li se adăuga reforma administraţiei publice, se menţin ca principale provocări şi, în acelaşi timp, piloni ai procesului de extindere.

Evaluarea Comisiei plasează în acest an un accent suplimentar asupra reformei administraţiei publice, evidenţiind faptul că aceasta reprezintă un obiectiv orizontal fundamental pentru toate ţările vizate de procesul de extindere, care va fi urmărit cu prioritate pe parcursul procesului de aderare al acestora. 
Documentele Comisiei Europene fac o trecere în revistă a principalelor realizări în planul politicii de extindere din ultimul an, progresele înregistrate de statele candidate şi aspirante, cât şi acele domenii unde se impun eforturi suplimentare din partea candidaţilor şi a potenţialilor candidaţi. Ministerul Afacerilor Externe apreciază că acest exerciţiu de evaluare oferă instrumentele avansării procesului de extindere, prin încurajarea eforturilor statelor candidate şi aspirante de a păstra ritmul reformelor şi a îndeplini criteriile de aderare.
DESCARCATI

Ghidul inițiativei cetățenești europene/Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014. - 28 p.


Un nou drept pentru cetățenii UE : participați la stabilirea agendei legislative!

Odată cu lansarea inițiativei cetățenești europene, la 1 aprilie 2012, UE a făcut un pas important în promovarea democrației participative. De atunci, au fost lansate peste 20 de inițiative. Două dintre ele au atins deja pragurile minime, iar organizatorii au colectat peste 5 000 000 de semnături. Este limpede că cetățenii utilizează acest nou instrument. 
Această ediție actualizată a ghidului își propune să sporească gradul de conștientizare cu privire la inițiativa cetățenească și să eficientizeze și mai mult utilizarea acestui instrument inovator pentru democrația participativă.


descarcati  ROM ENG


Raportul anual pentru 2014 privind politicile de dezvoltare şi asistenţă externă ale Uniunii Europene şi punerea lor în aplicare în 2013=2014 annual report on the EU’s development and external assistance policies and their implementation in 2013. -  Bruxelles,  2014. -  21 p.
Comisia Europeană a dat publicității raportul anual 2014 privind politicile de dezvoltare și asistență externă ale Uniunii Europene și punerea în aplicare a acestora prezintând acțiunile de campanie ale UE pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă la nivel mondial în 2013.
 
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti