Faceți căutări pe acest blog

e-publicatii: Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane

Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de noi măsuri pentru o strategie la nivelul Uniunii Europene împotriva traficului de persoane

În fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei și bărbați, fete și băieți, aflați în situații vulnerabile, sunt vânduți în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar și pentru cerșit, aservire domestică, căsătorii forțate, adopție ilegală, precum și alte forme de exploatare.


 

Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane. - 2012. - 20 p.


19.06.2012 Comisia a adoptat Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, reprezentând un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. Printre măsuri se numără înființarea unor unități naționale de aplicare a legii specializate în problematica traficului de persoane și crearea la nivel european a unor echipe comune în vederea urmăririi cazurilor de trafic transfrontalier.

Din păcate, sclavia nu se întâlnește numai în manualele de istorie. Faptul că, în vremurile noastre, ființe umane sunt puse în vânzare și sunt victime ale traficului de persoane în scopul de a fi supuse la muncă forțată sau prostituție reprezintă o constatare îngrozitoare. În centrul acțiunilor noastre se află garantarea faptului că victimele pot obține sprijin și că traficanții sunt aduși în fața justiției. Mai sunt multe de făcut, însă nu putem avea decât un singur scop: eradicarea traficului de persoane”, a declarat Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne.

O nouă strategie europeană

Strategia include atât prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, cât și urmărirea penală a traficanților. Sunt identificate cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, se definesc o serie de inițiative, precum:
  • sprijinirea instituirii unor unități naționale de aplicare a legii specializate în combaterea traficului de persoane;
  • crearea de echipe comune de investigare cu participarea Europol și Eurojust în toate cazurile de trafic transfrontalier;
  • furnizarea de informații clare victimelor referitoare la drepturile pe care le au în conformitate cu legislația UE și cu legislațiile naționale, în special în ceea ce privește drepturile lor la asistență și îngrijire medicală, dreptul lor la un permis de ședere, precum și drepturile pe care le au în calitate de lucrători;
  • crearea unui mecanism la nivelul UE pentru identificarea mai precisă, orientarea, protecția și acordarea de asistență victimelor traficului;
  • instituirea unei „coaliții europene a întreprinderilor împotriva traficului de persoane” pentru a se îmbunătăți cooperarea dintre întreprinderi și părțile interesate;
  • instituirea unei platforme europene a organizațiilor societății civile și a furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor și al asistenței în statele membre și în țări terțe;
  • sprijinirea proiectelor de cercetare care examinează rolul internetului și al rețelelor sociale ca instrumente de recrutare tot mai populare pentru traficanți.

Context

Prin „Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane”, Comisia se concentrează pe acțiuni concrete care vor sprijini și completa punerea în aplicare a legislației UE în materie de trafic de persoane (Directiva 2011/36/UE) – a cărei dată limită de transpunere este aprilie 2013.
Măsurile incluse în strategie sunt rezultatul unor ample consultări cu experți, guverne, societatea civilă, organizații internaționale, cu partenerii sociali și cu reprezentanți ai mediului academic. Consultările reflectă principalele preocupări ale acestora, precum și punctele de vedere ale victimelor, și vor completa eforturile în curs.

Strategia urmează să fie discutată de Parlamentul European și Consiliu.

Comisia va continua să evalueze progresele înregistrate în domeniul combaterii traficului de persoane și va prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului o dată la doi ani. Primul raport, care va fi publicat în 2014, va include o evaluare intermediară a strategiei.

Pentru informații suplimentare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti