Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Locul Convenției Europene a drepturilor omului în ordinea juridică europeană și internațională

   

The place of the European Convention on Human Rights in the European and international legal order: Report of the Steering Committee for Human Rights (CDDH) adopted at its 92-nd meeting (26-29 November 2019) = Locul Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică europeană și internațională: Raport al Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH) adoptat la cea de-a 92-a ședință . -  Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020 - 182 p. [Accesat 22.12.2020]


Raportul este un răspuns la propunerea Comitetului de coordonare pentru drepturile omului (CDDH), conform căreia se va efectua o analiză mai aprofundată a subiectului. În acest sens, CDDH a identificat 3 domenii-cheie în care statele membre s-ar putea confrunta cu obligații contradictorii sau standarde divergente, cu riscuri asociate pentru credibilitatea și coerența sistemului convenției.

Acestea sunt:
  1. Provocarea interacțiunii dintre Convenție și alte ramuri ale dreptului internațional, inclusiv dreptul internațional cutumiar;
  2. Provocarea interacțiunii dintre Convenție și alte instrumente internaționale privind drepturile omului la care statele membre ale Consiliului Europei sunt părți; și
  3. Provocarea interacțiunii dintre Convenție și ordinea juridică a Uniunii Europene și a altor organizații regionale.
Raportul cuprinde trei secțiuni, dedicate secvențial fiecăreia dintre aceste provocări. 

Prin urmare, raportul conține un studiu al jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului („Curtea”) și dezvoltarea acesteia, precum și identifică o serie de provocări și unele soluții potențiale. Cu toate acestea, pe parcursul pregătirii raportului s-a acordat o atenție deosebită faptului că, în cele din urmă, într-un caz dat, va fi de competența Curții să decidă cum să facă față acestor provocări, în exercitarea independentă a funcției sale judiciare. Prin urmare, raportul expune în termeni generali opiniile statelor părți (care, ca atare, au consimțit să fie obligate prin convenție) cu privire la aceste chestiuni referitoare la interacțiunea obligațiilor convenției cu obligațiile pe care le datorează în temeiul altor organe de drept.
Motivația cheie a raportului a fost importanța evitării pericolelor obligațiilor conflictuale și a fragmentării dreptului internațional, în special, în vederea consolidării securității juridice pentru statele părți. Se intenționează în acest fel să consolideze sistemul convenției.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti