Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicatii - Protecția victimelor terorismului

Protecția victimelor terorismului=Protection of victims of terrorist acts=Protection des victimes d'actes terroristes /Direction générale Droits de l’Homme et Etat de droit (DGI). – Strasbourg, 2018. -162 p.- [Accesat la : 14.03.2018 ]

Disponibil: 
 
Efectele terorismului asupra victimelor și a familiilor lor, imediat necesită stabilirea unei politici naționale eficiente de protecție, asistență financiară și compensare pentru victime, inclusiv, în mod corespunzător recunoașterea societății a suferințelor victimelor și menținerea datoriei de amintire. 

Având în vedere acest obiectiv, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat la 19 mai 2017 Directive revizuite privind protecția victimelor actelor teroriste. Acestea sunt însoțite, în acest volum, de Liniile directoare privind drepturile omului și terorismul (11 iulie 2002) și actele seminarului la nivel înalt organizat de Consiliul Europei (13-14 iunie 2005).
 Informații suplimentare: 
Colecția CPESC M.1.1. Criminologie / Criminologie / Criminology, M.1.3 Drept penal / Droit  pénal / Criminal Law Acțiunea Consiliului Europei împotriva terorismului= Действия Совета Европы против терроризма
Buletinul informativ al Curții Europene a Drepturilor Omului privind Terorismul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului= Информационный бюллетень Европейского суда по правам человека о терроризме и Европейская конвенция о правах человека
Principii directoare ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind drepturile omului și lupta împotriva terorismului=Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы по правам человека и борьбе с терроризмом
Recomandarea politică generală ECRI nr.8:Combaterea rasismului în lupta împotriva terorismului= Общеполитическая рекомендация ЕКРИ № 8: Борьба с расизмом в ходе борьбы с терроризмом
Pagina tematică a comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind combaterea terorismului și protejarea drepturilor omului =Тематическая веб-страница Комиссара Совета Европы по правам человека о борьбе с терроризмом и защите прав человека
Raportul tematic al Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului privind supravegherea democratică și eficientă a serviciilor de securitate națională=Тематический доклад Комиссара Совета Европы по правам человека о демократическом и эффективном надзоре за национальными службами безопасности

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti