Faceți căutări pe acest blog

e-publicaţii europene recente - Traficul de fiinţe umane 
CoE

DESCARCATI
Cel de-al treilea Raport General asupra activităţilor GRETA=3rd General report on GRETA’s activities. - 2013. - 35 p.
Cu ocazia publicării, la 17 octombrie 2013, a celui de-al treilea raport general asupra activităţilor sale, Grupul de experţi în combaterea traficului de fiinţe umane, GRETA, organul Consiliului Europei de monitorizare a respectării Convenţiei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane a cerut guvernelor să acţioneze. „Traficul de fiinţe umane şi cele mai grave forme de exploatare care îl însoţesc justifică trecerea Guvernelor şi a Parlamentelor la o nouă etapă”, a declarat Nicolas Le Coz, preşedintele GRETA, „deoarece Europa nu trebuie să rămână un paradis pentru traficanţilor. 

UE

Drepturile de care beneficiază victimele traficului de persoane în UE. - 2013. - 28 p.


DESCARCATI (rom)
 Documentul de față oferă o trecere în revistă a acestor drepturi prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, directivele, deciziile-cadru ale UE și consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Drepturile suplimentare de care beneficiază copiii au fost incluse la sfârșitul fiecărui capitol. 

Documentul se adresează victimelor și practicienilor care doresc o prezentare generală a drepturilor conferite de legislația UE, precum și statelor membre care elaborează rezumate similare ale drepturile victimelor traficului de persoane, la nivel național. Legislația UE stabilește standarde minime, însă statele membre pot impune, după caz, dispoziții mai stricte decât aceste standarde DESCARCATI (eng)
Linii directoare pentru identificarea victimelor traficului de fiinţe umane=Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings. - 2013. - 24  p..

Documentul prevede o listă de linii directoare orientative, face referire  la materialele didactice existente, inclusiv manuale, și la liste de proiecte cu privire la identificarea victimelor, în special a celor care intră în contact cu serviciile consulare și polițiștii de frontieră și, astfel, să încurajeze utilizarea lor sistematică de către oficialii respectivi.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti